Definició

És la forma més comuna de precipitació a gran part de Catalunya, fins al punt que es fan servir ambdós termes com a sinònims en moltes ocasions.

La pluja és formada per gotes líquides de diàmetre variable entre 0,5 i 3 mm, que poden assolir un màxim de 7 mm, que s’originen per la coalescència de petites gotes.

També es considera pluja en els casos que el diàmetre de les gotes sigui inferior a 0,5 mm, però que cauen molt disperses.

L’aiguat, que causa avingudes fortes i inundacions, està definit com una precipitació recollida molt abundant, sigui en forma de pluja contínua i durant llarg temps, o en forma de xàfecs d’intensitat irregular però també de llarga durada. Els aiguats causen avingudes fortes  i inundacions.

Consells per a l’observació:

La pluja que arriba al terra prové d’alguns tipus de núvols mitjans (altostrats i nimbostrats, i molt rarament altocúmuls), i dels núvols baixos (en la major part dels casos nimbostrats, cúmuls i cumulonimbus i, poques vegades, estratocúmuls).

El concepte de pluja, per distingir-lo per exemple del plugim, no té res a veure amb la quantitat d’aigua precipitada, que pot ser molt escassa, sinó que es refereix  a la forma de precipitació en gotes relativament voluminoses que cauen amb velocitat apreciable i de forma contínua i uniforme.

Fotografies

Pluja
Meteors relacionats amb la precipitació Pluja. Autor: Ramon Baylina