Carta de serveis

Dades d’identificació

La carta de serveis que es presenta a continuació recull el catàleg de serveis que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la carta s’inclouen els compromisos de qualitat i els canals habilitats per accedir i demanar els serveis i per presentar els vostres suggeriments, consultes i queixes.

Aquesta carta de serveis està aprovada per mitjà de la Resolució ACC/1148/2023, de 4 d’abril, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC núm. 8892 de 11/04/2023) i està disponible al portal del DOGC.