Organització i forma de gestió dels serveis

Qui som?

La responsabilitat sobre la prestació dels serveis de la carta és del Servei Meteorològic de Catalunya, la persona titular del qual és la directora, senyora Sarai Sarroca Cervelló.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és l’entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a funció principal prestar un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica i climàtica de la societat. Actualment està adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Què fem?

L’SMC garanteix la prestació d’un servei públic ampli i de qualitat en l’àmbit de Catalunya, que satisfaci les necessitats d’informació meteorològica del conjunt de la societat catalana.

Constitueix un element bàsic de suport, assessorament i informació de la Generalitat de Catalunya en matèria de meteorologia i de climatologia, amb l’objectiu de protegir vides i béns gràcies a la coordinació amb Protecció Civil, i de contribuir al benestar social i a una millor planificació territorial.

Com ho fem?

El Servei Meteorològic de Catalunya s’estructura en 5 àrees tècniques: Predicció, Climatologia, Recerca i Modelització, Serveis d’Observació Meteorològica i TIC. En l’àmbit de suport i administratiu hi ha la unitat de Serveis a l’Usuari i al Client i Relacions institucionals i comunicació, Gestió Econòmica, Contractació i RRHH.

L’SMC desplega els serveis a través de les seves oficines centrals.

Més informació: