Els nostres serveis

Els serveis del Servei Meteorològic de Catalunya garanteixen una informació meteorològica i climàtica de qualitat en l’àmbit de Catalunya. Els serveis que s’ofereixen donen cobertura a aquesta informació en el passat, present i futur a més de serveis educatius.

L’accés als serveis és universal, és a dir, que és obert a la població i no hi ha cap condició específica per accedir-hi.

Addicionalment, el servei d’activitats educatives està adreçat a Escoles i col·lectius professionals i té condicions especials que s’expliquen juntament amb la resta d’informació sobre aquest servei.

Els serveis i productes d’interès general s’ofereixen en obert i no tenen cap cost.

Els serveis i productes d’interès particular per algun sector (per exemple energies renovables) que requereixen assessorament per part del Servei Meteorològic de Catalunya, generació i /o enviament estaran subjectes a les tarifes públiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Les tarifes es fan públiques al web dins el catàleg de serveis.

Les activitats educatives adreçades a escoles i instituts són gratuïtes. Si es requereix una formació per un àmbit professional concret estarà subjecte a tarifes.

Per sol·licitar els serveis de temps present, passat i futur cal adreçar-se a un dels següents canals:

Per sol·licitar el servei d’activitats educatives cal adreçar-se a un dels següents canals:

Servei 1. Servei de temps futur

Els objectius del servei de temps futur són:

 • Disposar de sortides (mapes i dades brutes) i productes derivats de predicció meteorològica procedents de models meteorològics.
 • Facilitar la predicció meteorològica interpretada pels predictors i vigilar la situació meteorològica en tot moment.
 • Generar escenaris climàtics a partir de models que permetin definir les condicions meteorològiques a anys vista

Les principals activitats que el servei de temps futur du a terme són:

 • Predicció a 3 dies vista (general a Catalunya, comarca a comarca, municipal, al Pirineu, a les platges, a mar obert, índex ultraviolat)
 • Avisos de situació meteorològica de perill
 • Predicció a una setmana
 • Predicció mensual
 • Predicció estacional
 • Models meteorològic i oceanogràfics
 • Projeccions climàtiques a anys vista
 • Projeccions a temperatura, precipitació i altres variables i índex climàtics a més de 100 anys vista

Servei 2. Servei de temps present

L’objectiu principal del servei de temps present és: disposar de dades de qualitat d’observació i teledetecció en temps real.

Les principals activitats que el servei de temps present du a terme són:

 • Dades d’estacions meteorològiques automàtiques i manuals (XEMA i XOM)
 • Imatges i dades de radar meteorològic (XRAD)
 • Dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques (XDDE)
 • Imatges i dades del Meteosat
 • Dades del radiosondatge de Barcelona
 • Productes derivats dels sistemes d’observació (precipitació acumulada, probabilitat de tempesta, moviment tempestes, pluja o neu, entre d’altres)

Servei 3. Servei de temps passat

Els objectius del servei de temps passat són:

 • Facilitar informació sobre l’evolució del clima a partir de les dades observades.
 • Generar informes i subministrar les dades del temps passat a particulars i experts.

Les principals activitats que el servei de temps passat du a terme són:

 • Butlletins mensuals, estacionals, anuals, any pluviomètric, indicadors climàtics.
 • Productes climàtics adreçats a diferents àmbits com roses de vents, corbes, normals climàtiques, estat sequera, entre d’altres.
 • Elaboració d’informes amb dades de dies passats.

Servei 4. Activitats educatives

L’objectiu del servei d’activitats educatives és difondre l’activitat del Servei Meteorològic de Catalunya i coneixements meteorològics i climàtics.

Les principals activitats del servei són:

 • Conferències
 • Webinaris
 • Xerrades a instituts i escoles
 • Seminaris via web a escoles d’ensenyament primari
 • Publicació articles divulgatius i científics
 • Formacions a mida

Les xerrades a instituts i escoles estan destinades al cicle superior de primària i al cicle l’educació secundària obligatòria. Les formacions a mida es coordinen amb l’interessat i poden estar subjectes a tarifes.

Normativa aplicable

Llei 5/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.