La importància del manteniment de les EMA i del seu calibratge

Segons l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) es pot definir una Estació Meteorològica Automàtica (EMA) com una estació en la qual els instruments efectuen i transmeten o enregistren automàticament les observacions, realitzant directament, en cas necessari, la conversió a la clau corresponent, o bé realitzant-se aquesta en una estació transcriptora.

En general, doncs, una EMA consisteix en un sistema d’adquisició, processament i emmagatzematge de dades (freqüentment s’usa la terminologia anglesa i s’anomena datalogger), una sèrie de sensors per mesurar diverses variables meteorològiques, un sistema de comunicacions (via mòdem, ràdio, satèl·lit, etc) i un sistema d’alimentació (que pot ser autònom i abastir-se d’energia solar, o estar connectat a la xarxa elèctrica).

El sensors que incorpora una EMA depenen bàsicament de l’aplicació que es vulgui donar a l’estació. Existeixen sensors força específics, com el d’humectació (aplicacions agrometeorològiques) o el de gruix de neu (nivològiques), i d’altres de més generals, com el de temperatura ambient o el d’humitat relativa.

Esquema de funcionament d'una estació meteorològica

Els sensors més utilitzats a les EMA