La precipitació es mesura en l/m2 o mm, i correspon a 1 litre d’aigua en 1 m2 de superfície, el que suposa un gruix de 1 mm, sobre aquesta mateixa superfície.

Per a la mesura de la intensitat de precipitació s’utilitzen majoritàriament pluviòmetres de balancí. El seu funcionament es basa en el tancament d’un contacte magnètic quan es produeix la basculació d’un balancí cada vegada que aquest s’omple d’aigua.

Exemple gràfic de la mesura de la intensitat de precpitació

Estan dissenyats per a la mesura de la pluja, però poden incorporar un sistema de calefacció que permeti fondre la precipitació sòlida (neu, calamarsa, etc) i mesurar-la en forma d’aigua (amb una pèrdua important per evaporació).

Per a la mesura de tot tipus de precipitació existeixen els pluviòmetres totalitzadors, que acumulen la precipitació dins d’un receptacle. Normalment aquests totalitzadors són pluviòmetres de nivell o de pesada. Els primers realitzen la mesura a partir del nivell que assoleix la precipitació dins del receptacle; i els segons aprofiten el pes de la precipitació per mesurar-la. Depenent de si el buidatge és automàtic o no, és necessari afegir certa quantitat d’olis específics per evitar-ne l’evaporació amb el pas del temps, i també anticongelant en els casos que s’esperin temperatures negatives.

En general s’han d’instal·lar a una alçada no superior a 150 cm, i, sobretot per la mesura de la neu, protegir-se de l’acció del vent, que pot arribar a causar pèrdues de precipitació de fins al 50%. En aquest cas s’hauran de situar sempre a una alçada superior al nivell màxim esperat de neu.

Cada vegada més s’utilitzen sensors òptics (disdròmetres) i petits radars per a la mesura i identificació de tot tipus de precipitació.

En aplicacions nivològiques també s’incorporen sensors ultrasònics de distància. Aquests mesuren el gruix de neu acumulat a partir del temps emprat per un impuls d’ultrasons (eco) en anar i tornar del sensor.

Pluviòmetre de balancí, pluviòmetre de pesada, i sensor de gruix de neu d'ultrasons
D’esquerra a dreta, Pluviòmetre de balancí , Pluviòmetre de pesada i Sensor de gruix de neu per ultrasons