El Servei Meteorològic de Catalunya ha convocat el concurs oposició del procés d’estabilització de l’ocupació pública, que afecta 2 places ocupades de forma temporal com a mínim en els tres anys anterior al 31 de desembre de 2020.

El 23 de desembre 2022 s’han publicat al DOGC les dues resolucions de les convocatòries dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya.

  • Telemàticament mitjançant el formulari de Petició genèrica.
  • Cal indicar a l’assumpte “RRHH del Servei Meteorològic de Catalunya: Procés selectiu + Ref. convocatòria”.
  • Indica en el formulari d’inscripció el tema: “Medi Ambient”  i subtema: “Meteorologia”
  • Cal adjuntar la documentació que acrediti l’acompliment dels requisits establerts per a cada convocatòria.
  • També s’han d’al·legar i acreditar els mèrits dins del termini de presentació de sol·licituds. Recorda que només es tindran en compte els mèrits acreditats durant aquest període.
  • Consulta les bases generals i específiques de cada convocatòria publicades al DOGC, per obtenir més informació sobre els mèrits que es valoren i la manera d’acreditar-los.

Estat de les sol·licituds

Tècnic/a de Teledetecció

RESOLUCIÓ ACC/4013/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, pel lloc de treball de tècnic/a de Teledetecció de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/399/2023 de 9 de febrer, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una de tècnic/a de Teledetecció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3126/2023 , de 12 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració final per cobrir una plaça de tècnic/a de Teledetecció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya

Auxiliar de Recepció

RESOLUCIÓ ACC/4012/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, pel lloc de treball d’auxiliar de Recepció de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya. Convocatòria amb reserva per a la integració de persones amb discapacitat.

RESOLUCIÓ ACC/398/2023, de 9 de febrer, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça d’auxiliar de Recepció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya.