Convocatòries de personal

Si vols formar part del personal del Servei Meteorològic de Catalunya, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

En el següent acord es descriu el procés de provisió de vacants signat el 26 de març de 2019 pel Director i el Comitè d’Empresa:

Convocatòries vigents

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Cap d’Equip de Projectes

Convocatòries finalitzades

Tècnic/a mitjà/na Audiovisual

Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Responsable de Recursos Humans (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Tècnic/a de Sistemes

Tècnic de Serveis Climàtics

Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques

Tècnic/a de Serveis Climàtics

Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a Mitjà/na Audiovisual

Tècnic/a de Sistemes

Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització

Cap d’Equip de Projectes

Tècnic/a de Sistemes (deserta)