Convocatòries de personal

Si vols formar part del personal del Servei Meteorològic de Catalunya, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

En el següent acord es descriu el procés de provisió de vacants signat el 26 de març de 2019 pel Director i el Comitè d’Empresa:

Convocatòries vigents

Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques

2 Llocs de Tècnic/a de Projectes TIC (Full Stack Developer Senior)

Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i afecta 17 places del Servei Meteorològic de Catalunya que es convocaran, de forma excepcional i segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, per dues vies, concurs de mèrits i concurs oposició:

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data. Termini d’inscripció finalitzat.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Termini d’inscripció finalitzat.

Convocatòries finalitzades

Tècnic/a de Teledetecció (convocatòria deserta)

Tècnic/a de Serveis Climàtics

Responsable de Recursos Humans

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Cap d’Equip de Projectes

Tècnic/a mitjà/na Audiovisual

Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Responsable de Recursos Humans (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Tècnic/a de Sistemes

Tècnic de Serveis Climàtics