Convocatòries de personal

Si vols formar part del personal del Servei Meteorològic de Catalunya, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

En el següent acord es descriu el procés de provisió de vacants signat el 26 de març de 2019 pel Director i el Comitè d’Empresa:

Convocatòries vigents

Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització

Ofertes temporals

Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització projecte europeu Catalyse

Tècnic/a de contractació pública i suport jurídic

Borsa de treball

L’objecte d’aquesta borsa és proveir amb personal temporal, les necessitat per substitucions temporals per raons d’urgència i necessitat dels llocs de treball de tècnics/iques de Predicció i Vigilància i tècnic/ques d’Audiovisual.

Acord on s’estableixen els criteris i procediment per a la creació i funcionament de la borsa de treball del SMC

RESOLUCIÓ ACC/1649/2023, de 12 de maig, per la qual s’aproven i es fan públiques dues convocatòries per a la creació i constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de Predicció i Vigilància i tècnic/a d’Audiovisual del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Bases de la convocatòria SMC_BT01-23/EPV: Data límit per presentar candidatures 25 de maig 2023

Tècnic/a d’Audiovisual

Bases de la convocatòria SMC_BT02-23/AUD: Data límit per presentar candidatures 25 de maig 2023.

Oferta Pública d’Ocupació

Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i afecta 17 places del Servei Meteorològic de Catalunya que es convocaran, de forma excepcional i segons la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, per dues vies, concurs de mèrits i concurs oposició:

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data. Termini d’inscripció finalitzat.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Termini d’inscripció finalitzat.

Convocatòries finalitzades

2 Llocs de Tècnic/a de Projectes TIC (Full Stack Developer Senior)

Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques (convocatòria deserta)

Tècnic/a de Teledetecció (convocatòria deserta)

Tècnic/a de Serveis Climàtics

Responsable de Recursos Humans

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Cap d’Equip de Projectes

Tècnic/a mitjà/na Audiovisual

Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Responsable de Recursos Humans (Convocatòria suspesa per reincorporació de la persona titular de la plaça)

Tècnic/a de Sistemes

Tècnic de Serveis Climàtics