Convocatòries de personal

Si vols formar part del personal del Servei Meteorològic de Catalunya, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat. Cal que enviïs la teva candidatura presentant un currículum i breu descripció de les tasques desenvolupades utilitzant el formulari normalitzat i la documentació requerida per cada convocatòria.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

En el següent acord es descriu el procés de provisió de vacants signat el 26 de març de 2019 pel Director i el Comitè d’Empresa:

La borsa de treball té per objecte proveir amb personal temporal, les necessitat per substitucions temporals per raons d’urgència i necessitat dels llocs de treball de tècnics/iques. A l’Acord s’estableixen els criteris i procediment per a la creació i funcionament de la borsa de treball del SMC.

Recerca aplicada i modelització

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióRAM/OPO22Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
 • Llistat de candidatures admeses i excloses . Data límit per presentar al·legacions 16 d’abril de 2024.
 • Resolució ACC/979/2024, de 25 de març . per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització, de la convocatòria d’oferta pública d’ocupació 2022, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya. Enllaç al DOGC.

Sistemes d’observació meteorològica

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalACC112-24Tècnic/a Equipament d’Observació Meteorològica (Calibratge) Convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Oferta temporalACC111-24Tècnic/a de Teledetecció (Infraestructures) Convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióTDT/OPO22Tècnic/a de Teledetecció
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
 • Llistat de candidatures admeses i excloses . Data límit per presentar al·legacions 16 d’abril de 2024.
 • Resolució ACC/980/2024, de 25 de març , per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a de Teledetecció, de la convocatòria d’oferta pública d’ocupació 2022, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya. Enllaç al DOGC.
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióCAPEOM/OPO22Cap d’Estacions i Observacions Meteorològiques
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
 • Llistat de candidatures admeses i excloses . Data límit per presentar al·legacions 16 d’abril de 2024.
 • Resolució ACC/978/2024, de 25 de març , per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de cap d’Estacions i Observacions Meteorològiques, de la convocatòria d’oferta pública d’ocupació 2022, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya.Enllaç al DOGC.

Predicció

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Borsa de treballEPV02/2Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Climatologia

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Servies a l’usuari i al client

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Tecnologies de la informació i la comunicació

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC03/AUXTIC01/24Tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióPROJE_2/OPO222 Tècnics/ques de Projectes
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióDBA/OPO22Administrador/a de base de dades
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
 • Llistat de candidatures admeses i excloses. Data límit per presentar al·legacions 9 d’abril de 2024
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióCAPSIS/OPO22Cap de Sistemes
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
 • Llistat de candidatures admeses i excloses. Data límit per presentar al·legacions 9 d’abril de 2024

Administració

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC02/TCRI02/24Tècnic/a de contractació pública i suport jurídic
Oferta temporalSMC01/RCRISJ02/24Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióRRHH/OPO22Responsable de Recursos Humans
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióGEOCI/OPO22Responsable de Gestió Econòmica i òrgan de control intern
 • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.

Comunicació

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Convocatòries finalitzades

ÀmbitTipusReferènciaPlaçaDocumentació
AdministracióOferta temporalSMC07/RCRISJ01/23 Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic
AdministracióOferta temporalSMC06/RGEOCI1/23 Responsable de gestió econòmica i òrgan de control intern
ComunicacióBorsa de treballSMC_BT02-23/AUD Tècnic/a d’audiovisual
AdministracióOferta temporalSMC03/TCRI01/23 Tècnic/a de contractació pública i suport jurídic
AdministracióOferta pública ocupacióConcurs d’oposició Auxiliar de Recepció
 • RESOLUCIÓ ACC/4012/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, pel lloc de treball d’auxiliar de Recepció de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya. Convocatòria amb reserva per a la integració de persones amb discapacitat.
 • Llistat provisional de candidatures admeses i excloses. Data límit per presentar al·legacions: 3 de març de 2023.
 • RESOLUCIÓ ACC/398/2023, de 9 de febrer, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça d’auxiliar de Recepció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya.
 • Llistat definitiu de candidatures admeses i excloses.
 • Llista provisional de valoració de mèrits. Data límit per presentar al·legacions: 8 d’agost de 2023.
 • RESOLUCIÓ ACC/3657/2023, de 26 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració final per cobrir una plaça d’auxiliar de recepció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya
 • Resultat procés selectiu. Data límit per presentar al·legacions 17 de novembre 2023
Sistemes d’observació meteorològicaOferta pública ocupacióConcurs oposicióTècnic/a de Teledetecció
 • RESOLUCIÓ ACC/4013/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, pel lloc de treball de tècnic/a de Teledetecció de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya.
 • Llista provisional de candidatures admeses i excloses Data límit per presentar al·legacions: 23 de febrer de 2023.
 • RESOLUCIÓ ACC/399/2023, de 9 de febrer, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de Tècnic/a de Teledetecció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya.
 • Llista definitiu de candidatures admeses i excloses.
 • Llista provisional de valoració de mèrits. Data límit per presentar al·legacions: 27 de juny de 2023.
 • RESOLUCIÓ ACC/3126/2023 , de 12 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració final per cobrir una plaça de tècnic/a de Teledetecció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició, del Servei Meteorològic de Catalunya
 • Resultat procés selectiu. Data límit per presentar al·legacions: 2 d’octubre
Recerca aplicada i modelitzacióOferta temporalSMC05/RAM02/23Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització projecte europeu Catalyse
Recerca aplicada i modelitzacióOferta pública d’ocupacióSMC04/RAM01/23Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització
PrediccióBorsa de treballSMC_BT01-23/EPVTècnic/a de Predicció i Vigilància
TICOferta pública ocupacióSMC01/PROJ01/232 Llocs de Tècnic/a de Projectes TIC (Full Stack Developer Senior)
Sistemes d’observació meteorològicaOferta pública ocupacióSMC02/EOM01/23Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques (convocatòria deserta)