Convocatòries de personal

Si vols formar part del personal del Servei Meteorològic de Catalunya, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat. Cal que enviïs la teva candidatura presentant un currículum i breu descripció de les tasques desenvolupades utilitzant el formulari normalitzat i la documentació requerida per cada convocatòria.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

En el següent acord es descriu el procés de provisió de vacants signat el 26 de març de 2019 pel Director i el Comitè d’Empresa:

La borsa de treball té per objecte proveir amb personal temporal, les necessitat per substitucions temporals per raons d’urgència i necessitat dels llocs de treball de tècnics/iques. A l’Acord s’estableixen els criteris i procediment per a la creació i funcionament de la borsa de treball del SMC.

Recerca aplicada i modelització

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióRAM/OPO22Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització

Sistemes d’observació meteorològica

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalACC112-24Tècnic/a Equipament d’Observació Meteorològica (Calibratge) Convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Oferta temporalACC111-24Tècnic/a de Teledetecció (Infraestructures) Convocatòria del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióTDT/OPO22Tècnic/a de Teledetecció
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióCAPEOM/OPO22Cap d’Estacions i Observacions Meteorològiques

Predicció

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Borsa de treballEPV02/2Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Climatologia

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Servies a l’usuari i al client

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Tecnologies de la informació i la comunicació

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC03/AUXTIC01/24Tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióPROJE_2/OPO222 Tècnics/ques de Projectes
  • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióDBA/OPO22Administrador/a de base de dades
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióCAPSIS/OPO22Cap de Sistemes

Administració

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC02/TCRI02/24Tècnic/a de contractació pública i suport jurídic
Oferta temporalSMC01/RCRISJ02/24Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióRRHH/OPO22Responsable de Recursos Humans
Oferta pública ocupació. Concurs d’oposicióGEOCI/OPO22Responsable de Gestió Econòmica i òrgan de control intern
  • Resolució de 23 de gener per la qual s’aprova i es fa pública la convocatòria de processos de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la provisió, en règim de contracte laboral indefinit fix, de l’oferta pública d’ocupació del Servei Meteorològic de Catalunya de l’any 2022. Data límit per presentar candidatures 23 de febrer.

Comunicació

Actualment no hi ha convocatòries de personal obertes.

Convocatòries finalitzades 2024

Predicció

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Borsa de treballEPV02/2Tècnic/a de Predicció i Vigilància

Tecnologies de la informació i la comunicació

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC03/AUXTIC01/24Tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes

Administració

TipusReferènciaPlaçaDocumentació
Oferta temporalSMC02/TCRI02/24Tècnic/a de contractació pública i suport jurídic
Oferta temporalSMC01/RCRISJ02/24Responsable de Contractació, Règim Interior i Suport Jurídic