Política de privacitat de l’app

Per què l’app recull la localització i com ho fa per protegir la privacitat de les dades

Només es recull aquesta dada si l’usuari ha donat explícitament el seu permís. Per garantir la privacitat, la informació sobre la localització no permet identificar la persona, i no s’usarà amb cap altre objectiu que no sigui l’enviament d’alertes sobre el territori ni se cedirà a tercers.

  • Per què es recull la localització: per enviar alertes que afecten una zona geogràfica determinada als usuaris de l’app que hagin activat
  • Quan s’usa aquesta dada: per política de privacitat, només s’usa aquesta dada en el cas que la localització estigui activada i l’usuari hagi donat permís a l’aplicació per consultar aquesta dada. Si es detecta que la persona està o ha estat a prop de la zona afectada, l’app consultarà la localització en segon pla per informar-la a la plataforma de notificacions push i poder enviar l’alerta vinculada a la ubicació.
  • Com es recull aquesta dada: el sistema operatiu decideix el mecanisme per obtenir la dada (xarxa de dades, GPS, xarxa telefònica, etc.). No es consulten altres aplicacions per obtenir la localització i sempre serà aproximada, no precisa. L’aplicació resta operativa en segon pla per poder recollir els canvis en la ubicació del mòbil i la Generalitat n’emmagatzema la darrera. 

Quines altres dades personals recull l’app, com ho fa i per què

Segons les preferències, la configuració i l’ús que fa l’usuari de l’app, es recullen algunes d’aquestes dades d’acord amb la política de privacitat:

  • Dades analítiques: es recullen galetes (cookies) relatives a la interacció que es fa amb l’aplicació amb finalitats estadístiques. Proporcionen informació rellevant a la Generalitat que utilitza per millorar l’app. Aquesta informació no permet identificar la persona, i no s’usarà amb cap altre objectiu. El tipus de galeta és Firebase Analytics mitjançant el IDFA (Identificador de publicitat). Consulta’n la política d’ús a https://firebase.google.com/policies/analytics/?hl=es-419
  • Preferències: Meteocat recull les preferències sobre tràmits i ajudes i, territoris per oferir continguts més personalitzats i enviar avisos en funció de les preferències i subscripcions de l’usuari. No s’usarà amb cap altre objectiu ni se cedirà a tercers.
  • Notificacions push: si s’activa l’opció de rebre notificacions push, la Generalitat recupera l’identificador per poder enviar comunicacions automàtiques personalitzades (push) vinculades a les preferències de l’usuari. No s’usarà amb cap altre objectiu ni se cedirà a tercers.

Aquestes dades personals es conserven mentre l’app estigui instal·lada i després no més d’un any.

Com es tracten les dades que recull l’app Meteocat per garantir-ne la privacitat

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem que tractarem les dades personals de les persones usuàries de l’app que vulguin rebre comunicacions automàtiques personalitzades (push), en el seguents termes:

Responsable: el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). : Q-0801167-H. carrer Dr. Roux, 80, 1a planta, 08017 Barcelona

Delegat de Protecció de Dadesprotecciodades.meteocat@gencat.cat

Finalitat: gestió dels usuaris d’aquesta aplicació que hagin activat les comunicacions automàtiques personalitzades, a elecció del propi usuari

Legitimació: el seu consentiment exprés en ser destinatari d’aquestes notificacions

Conservació: Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable.  

Destinataris: El Responsable no preveu la comunicació de dades a tercers.. 

Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit a l’adreça indicada Delegat de Protecció de Dades protecciodades.meteocat@gencat.cat.  Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).