Avís legal de l’app

Condicions associades a la recepció de notificacions d’avisos de l’app

L’usuari de l’aplicació rebrà notificacions que ell hagi activat. Les notificacions poden ser de situacions meteorològiques de perill i/o quan es superin els valors indicats de les variables escollides de les estacions meteorològiques automàtiques.

L’usuari pot configurar la recepció de les notificacions indicant el municipi o la comarca del seu interès. El Servei Meteorològic de Catalunya emmagatzema la darrera ubicació. Aquesta informació no permet identificar el ciutadà, i en cap cas serà utilitzada amb cap altre objectiu ni serà cedida a terceres persones.

La recepció de les notificacions es pot  veure perjudicada en una situació d’emergència com ara:

  • la cobertura de dades a terminals mòbils
  • l’estat de les xarxes de telecomunicacions
  • la qualitat en la distribució de notificacions per part del fabricant del corresponent sistema operatiu del mòbil
  • el bon estat i configuració del terminal mòbil

El Servei Meteorològic de Catalunya no es fa responsable pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes pel funcionament incorrecte del servei de notificacions. Es recomana que l’usuari de l’aplicació s’informi també a través dels altres canals de comunicació.

Reutilització de la informació de l’app

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació
  • Citar el Servei Meteorològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya com a font de la informació
  • Mencionar la data de l’última actualització de la informació

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions, webs i serveis per a mòbils que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.