Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració

Personal contractat mitjançant un contracte signat amb l’Administració:

 

Empresa Lloc de Treball Import

 

Data d'actualització: 16.11.2018