Autoritzacions de compatibilitat en activitats privades dels alts càrrecs