Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat