Acords de creació i funcionament d’entitats del sector públic