El Servei Meteorològic de Catalunya ha convocat el concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública, que afecta places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.

Publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El 23 d’agost de 2022 s’ha publicat al DOGC la resolució de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, de l’oferta pública d’estabilització del Servei Meteorològic de Catalunya.

  • Telemàticament mitjançant el formulari de “Petició genèrica“.
  • Cal indicar a l’assumpte “RRHH del Servei Meteorològic de Catalunya: Procés selectiu” i el nom del lloc de treball i categoria professional al qual et presentes. Recorda que si desitges participar en relació amb més d’un lloc de treball, hauràs d’efectuar una sol·licitud per cadascun d’ells.
  • Indica en el formulari d’inscripció el tema: “Medi Ambient”  i subtema: “Meteorologia”.
  • Cal adjuntar la documentació que acrediti l’acompliment dels requisits establerts per a cada convocatòria.
  • També s’han d’al·legar i acreditar els mèrits dins del termini de presentació de sol·licituds. Recorda que només es tindran en compte els mèrits acreditats durant aquest període.
  • Consulta les bases generals i específiques, publicades al DOGC, per obtenir més informació sobre els mèrits que es valoren i la manera d’acreditar-los.

Estat de les sol·licituds

Tècnic/a especialista d’Estacions i Observacions Meteorològiques

RESOLUCIÓ ACC/3357/2022, de 22 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses per cobrir dues places de tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques i una plaça de tècnic/a especialista d’Estacions i Observacions Meteorològiques, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3978/2022, de 17 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir una plaça de tècnic/a especialista d’Estacions i Observacions Meteorològiques, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques

RESOLUCIÓ ACC/3357/2022, de 22 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses per cobrir dues places de tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques i una plaça de tècnic/a especialista d’Estacions i Observacions Meteorològiques, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/4004/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir dues places de tècnic/a d’Estacions i Observacions Meteorològiques, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Control de Qualitat de Dades

RESOLUCIÓ ACC/3232/2022, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a de Control de Qualitat de Dades, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/4014/2022, de 20 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir una plaça de tècnic/a de Control de Qualitat de Dades, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a d’Audiovisual

RESOLUCIÓ ACC/3160/2022, de 17 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a d’audiovisual, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3844/2022, de 7 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses i la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir una plaça de tècnic/a d’Audiovisual, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització

RESOLUCIÓ ACC/3040/2022, de 6 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3673/2022, de 21 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir una plaça de tècnic/a de Recerca Aplicada i Modelització, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes

RESOLUCIÓ ACC/2991/2022, de 3 d’octubre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3829/2022, de 5 de desembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de suport a Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Predicció

RESOLUCIÓ ACC/2935/2022, de 30 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses per cobrir cinc places de tècnic/a de Predicció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya

RESOLUCIÓ ACC/3423/2022, de 3 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la llista amb la valoració provisional de mèrits per cobrir cinc places de tècnic/a de Predicció, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Projectes

RESOLUCIÓ ACC/2774/2022, de 14 de setembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses per cobrir dues places de tècnic/a de Projectes de TIC i una plaça de tècnic/a de Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3057/2022, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes amb la valoració provisional de mèrits per cobrir dues places de tècnic/a de Projectes de TIC i una plaça de tècnic/a de Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Tècnic/a de Sistemes

RESOLUCIÓ ACC/2774/2022, de 14 de setembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses per cobrir dues places de tècnic/a de Projectes de TIC i una plaça de tècnic/a de Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.

RESOLUCIÓ ACC/3057/2022, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes amb la valoració provisional de mèrits per cobrir dues places de tècnic/a de Projectes de TIC i una plaça de tècnic/a de Sistemes, de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de mèrits, del Servei Meteorològic de Catalunya.