Petició d’informes per episodis concrets

Amb les dades meteorològiques procedents de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya  (XEMEC) s’elaboren informes i s’extreuen dades per a diferents usuaris (particulars, empreses o administració). Per a determinades variables meteorològiques, també es faciliten les observacions de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM).

L’elaboració d’informes amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, el 8 de maig de 2018, és de 67 €/h. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora.

Com demanar un informe meteorològic

Per demanar un informe amb dades meteorològiques d’episodis passats (no prediccions), ompliu el següent formulari:

Nom (obligatori)

Cognom (obligatori)

Adreça

Codi Postal

Població

Telèfon

El vostre correu electrònic (obligatori)

Verifiqueu el vostre correu electrònic (obligatori)

Indiqueu la localitat d'interès (obligatori)

Trieu la variable
VentPrecipitacióLlampsCalamarsa

Dia inicial de consulta

Dia final de consulta

Motiu de la petició o qualsevol informació que considereu rellevant per a la seva resolució

Com voleu rebre la informació? (és obligatori que hàgiu omplert el camp corresponent)
Correu electrònicCorreu ordinari

Ús de dades personals

He llegit i estic d’acord amb l'avís de privacitat

Desitjo rebre informació del Meteocat per correu electrònic

Terminis de resposta

D’acord amb l’article 10.1.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les sol·licituds d’informació ambiental es resoldran amb caràcter general per part de l’SMC el més aviat possible i sempre dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre.

Si el volum i la complexitat de la informació requerida són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat, les sol·licituds es resoldran dins del termini de dos mesos des de la seva recepció en el registre, prèvia comunicació al sol·licitant.

 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades amb la finalitat de recollir informació  per a la tramitació de la petició.

Data d'actualització: 08.02.2019