Resultats de la campanya

En el següent mapa es mostra la distribució geogràfica dels registres dels casos de calamarsa o pedra de les campanyes des del 2017. S’observa l’any nombre de registres i per tant l’èxit de la campanya i que afecten a qualsevol indret de Catalunya.

Distribució geogràfica dels registres dels casos de pedra i calamarsa.
Distribució geogràfica dels registres dels casos de pedra i calamarsa.

Xarxa de granímetres

Finalment, es presenten els primers resultats de la xarxa de granímetres automàtics de l’SMC, composada per dos elements, un ubicat a Raïmat i l’altre a Girona, que ha començat a obtenir dades operativament durant la campanya 2020.

Granímetre Raïmat
Granímetre Raïmat
Granímetre Girona
Granímetre Girona

A la figura de sota, a dalt a l’esquerre, es representa la relació entre el VIL (un paràmetre radar que indica probabilitat de pedra) i els impactes al granímetre de Raïmat durant tot l’any. El requadre indica el moment de l’episodi del 28 d’agost, amb zoom a la imatge de la dreta, on es veu l’elevada correlació entre ambdós paràmetres. La imatge de sota mostra el pas de la tempesta per sobre del granímetre.

Relació VIL i impactes granímetre
Imatges RADAR amb l'evolució de la tempesta sobre el granímetre de Raïmat.

Butlletí anual de climatologia

El butlletí anual proporciona una informació àmplia i completa de les característiques termomètriques i pluviomètriques de cada any, així com dels fenòmens més significatius, entre ells els episodis de temps violent, els quals es classifiquen segons 4 tipologies, CE=calamarsa o pedra extensa, PG=pedra grossa, R= Ratxa molt forta d’origen convectiur i TM=tornado/mànega. Una part de les dades dels anuaris provenen de les observacions proporcionades a les campanyes de #meteocatpedra”.

Podeu consultar els anuaris en aquest enllaç.