Pedra a Catalunya

Les pedregades es poden produir gairebé en qualsevol data de l’any, tot i que a causa de les condicions climàtiques del país el major nombre d’elles s’observa entre març i setembre. Aquest fet és molt important a nivell econòmic, ja que té una gran coincidència amb cicle vegetatiu de fruiters i cereals. Una pedregada de mida mitjana pot destruir la collita d’un any sencer a gairebé tota una comarca. Fins i tot, un episodi de pedra petita a l’abril també pot fer molt mal. Una de mida gran pot afectar no només la collita de l’any actual, sinó fins i tot les d’anys posteriors. A les figures següents es mostra la distribució mensual i horària de casos de calamarsa i pedra a Catalunya, a partir de les dades de la campanya de diferents anys, així com d’altres fonts. S’observa com els mesos de juny a setembre són els que presenten un major nombre de casos, tot i que també n’hi ha, de forma habitual entre el març i novembre. Malgrat tot, cal recordar que s’han enregistrat casos fins i tot al gener, però la seva influència és molt baixa. Per hores, s’observa un clar lligam amb el cicle diürn de la convecció, tot i que no es pot descartar l’ocurrència d’una calamarsada/pedregada en qualsevol hora del dia.

Distribució mensual al llarg d’un any d’episodis de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017 (un episodi equival a un dia amb al menys un registre)
Distribució mensual al llarg d’un any d’episodis de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017 (un episodi equival a un dia amb al menys un registre)
Distribució horària al llarg d’un dia dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017
Distribució horària al llarg d’un dia dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017

Els mapes següents mostren la distribució espacial a partir de la combinació d’aquests registres amb dades de la Xarxa de Radars (XRAD) del Servei Meteorològic de Catalunya. El més destacable és l’existència d’un màxim molt ben marcat a la zona del Pre-Pirineu, lligat amb la influència topogràfica. En tot cas, hi ha molts màxims secundaris repartits arreu del territori, fet que indica l’elevada variabilitat espacial d’aquest tipus de fenomen.

Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de calamarsa
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de calamarsa
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de pedra
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de pedra

A continuació, es mostren alguns dels casos més important que han afectat zones agrícoles en els últims 5 anys:

Evolució de les imatges radar del dia 26 d'agost de 2023.
Evolució de les imatges radar del dia 28 d'agost de 2022.
Animació RADAR del dia 7 de juliol de 2018.
Evolució de les imatges radar del dia 30 d'agost de 2022.
Animació RADAR del dia 2 de juliol de 2020.
Animació RADAR del dia 7 de gener de 2018.

Conseqüències

Fotos de diferents articles de premsa.

A banda dels efectes en mobiliari urbà i naus industrials, els danys més habituals provocats per la pedra es donen en la fruita. Alguns dels casos citats anteriorment (i molts d’altres) han acabat amb la fruita o cereals a una gran part de la zona afectada.

Pomes picades per les pedres
Pomes picades per les pedres.
Primer pla de la pedra. Fotografies cedides per: F.F. Teixidó i Xavier Coll
Primer pla de la pedra. Fotografies cedides per: F.F. Teixidó i Xavier Coll
Pomeres caigudes conseqüència de les fortes ratxes de vent associades a la pedregada.
Pomeres caigudes conseqüència de les fortes ratxes de vent associades a la pedregada.
Episodi de pedra gegant (> 10 cm) a La Bisbal d’Empordà. 30 de setembre 2022. Font: Eva Coll
Episodi de pedra gegant (> 10 cm) a La Bisbal d’Empordà. 30 de setembre 2022. Font: Eva Coll
Acumulació de pedres a les xarxes contra la pedregada
Acumulació de pedres a les xarxes contra la pedregada
Episodi de pedra gegant (> 10 cm) a La Sènia. 26 d’agost 2023. Font: Bertomeu Carbó.
Episodi de pedra gegant (> 10 cm) a La Sènia. 26 d’agost 2023. Font: Bertomeu Carbó.