Pedra a Catalunya

Les pedregades es poden produir gairebé en qualsevol data de l’any, tot i que a causa de les condicions climàtiques del país el major nombre d’elles s’observa entre març i setembre. Aquest fet és molt important a nivell econòmic, ja que té una gran coincidència amb cicle vegetatiu de fruiters i cereals. Una pedregada de mida mitjana pot destruir la collita d’un any sencer a gairebé tota una comarca. Fins i tot, un episodi de pedra petita a l’abril també pot fer molt mal. Una de mida gran pot afectar no només la collita de l’any actual, sinó fins i tot les d’anys posteriors. A les figures següents es mostra la distribució mensual i horària de casos de calamarsa i pedra a Catalunya, a partir de les dades de la campanya de diferents anys, així com d’altres fonts. S’observa com els mesos de juny a setembre són els que presenten un major nombre de casos, tot i que també n’hi ha, de forma habitual entre el març i novembre. Malgrat tot, cal recordar que s’han enregistrat casos fins i tot al gener, però la seva influència és molt baixa. Per hores, s’observa un clar lligam amb el cicle diürn de la convecció, tot i que no es pot descartar l’ocurrència d’una calamarsada/pedregada en qualsevol hora del dia.

Distribució mensual al llarg d'un any dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l'any 2017
Distribució mensual al llarg d’un any dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017
Distribució horària al llarg d'un dia dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l'any 2017
Distribució horària al llarg d’un dia dels casos de calamarsa i pedra registrats a partir de l’any 2017

Els mapes següents mostren la distribució espacial a partir de la combinació d’aquests registres amb dades de la Xarxa de Radars (XRAD) del Servei Meteorològic de Catalunya. El més destacable és l’existència d’un màxim molt ben marcat a la zona del Pre-Pirineu, lligat amb la influència topogràfica. En tot cas, hi ha molts màxims secundaris repartits arreu del territori, fet que indica l’elevada variabilitat espacial d’aquest tipus de fenomen.

Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de calamarsa
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de calamarsa
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de pedra
Distribució geogràfica a Catalunya dels casos de pedra

A continuació, es mostren alguns dels casos més espectaculars que han afectat zones agrícoles en els últims 5 anys han estat:

Animació RADAR del dia 2 de juliol de 2020.
Animació RADAR del dia 7 de juliol de 2018.
Animació RADAR del dia 7 de gener de 2018.
Animació RADAR del dia 16 d'agost de 2016.

Conseqüències

Titulars de la premsa que parlen de les conseqüències de les calamarsades i pedregades.

A banda dels efectes en mobiliari urbà i naus industrials, els danys més habituals provocats per la pedra es donen en la fruita. Alguns dels casos citats anteriorment (i molts d’altres) han acabat amb la fruita o cereals a una gran part de la zona afectada.

Pomes picades per les pedres
Pomes picades per les pedres.
Pomeres caigudes per efecte de la pedregada
Pomeres caigudes per efecte de la pedregada.
Acumulació de pedres a les xarxes contra la pedregada
Acumulació de pedres a les xarxes contra la pedregada
Primer pla de la pedra.
Primer pla de la pedra. Fotografies cedides per: F.F. Teixidó i Xavier Coll