Les pedregades es poden produir gairebé a qualsevol data de l’any. Per les condicions meteorològiques del país, els valors més grans es donen entre març i setembre. Aquest fet és molt important a nivell econòmic, ja que té una gran coincidència amb els cicles de floració i de creixement de fruits i cereals. Una pedregada de mida mitjana pot destruir la collita d’un any sencer a gairebé tota una comarca. Una de mida gran pot afectar no només la collita de l’any actual, sinó fins i tot les d’anys posteriors.

A Girona i Lleida, els màxims es donen al juliol, amb gairebé 10 casos per any, amb un creixement des de març i un decreixement fins a l’octubre. Cal tenir present que hi ha força casos que es poden donar a zones de muntanya i que, per tant, l’afectació a l’activitat humana és menor.

2 Gràfics: num de casos a Girona i num de casos a Lleida

Alguns dels casos més espectaculars que han afectat zones agrícoles en els últims anys han estat:

17 de setembre de 2007
18 de juny de 2013
15 de setembre de 2014

5 de juliol de 2012
19 de juliol de 2013

Conseqüències:

A banda dels efectes en mobiliari urbà i naus industrials, els danys més habituals provocats per la pedra es donen en la fruita. Alguns dels casos citats anteriorment (i molts d’altres) han acabat amb la fruita o cereals a una gran part de la zona afectada.

Fotografies cedides per: F.F. Teixidó i Xavier Coll

Data d'actualització: 02.10.2020