Situacions Meteorològiques de Perill

Quan es produeix una situació meteorològica de perill, com ara ventades o grans nevades,
el Servei Meteorològic és el responsable d’avisar Protecció Civil perquè engegui els plans especials pertinents.  Veureu com treballa l’àrea de predicció del SMC per detectar i preveure amb temps aquestes situacions.