La Temperatura

La temperatura és un dels fenòmens meteorològics que més influència té a la nostra vida quotidiana,
però… què en sabem d’aquest fenomen? En aquest capítol un tècnic de Serveis Climàtics del SMC ens explica per què varia la temperatura de la Terra i com funcionen els aparells que la mesuren.