La Humitat Relativa

La humitat relativa és un fenomen meteorològic que tot i que és molt present al nostre entorn,
sovint, passa força desapercebut. De la humitat relativa, però, se’n desprèn informació important per a la previsió del temps. En aquest capítol, coneixerem què és i què ens indica la humitat relativa.