El fenòmen del vent

El vent és un dels fenòmens dels que se’ns fa més fàcil parlar. Dient que el vent és aire en moviment
en podríem tenir ben bé prou sinó fos perquè el vent també té molts secrets amagats. En aquest capítol coneixerem com es forma, en quins indrets de Catalunya és més habitual i en quins casos es pot arribar a convertir en un perill.