Què és el Canvi Climàtic

A banda de fenòmens naturals, el Servei Meteorològic de Catalunya observa, analitza i mesura també altres fenòmens que són conseqüència de l’acció de l’home. És el cas del canvi climàtic, un fet del qual en som responsables, però del qual en coneixem ben poc.