Restauració i conservació de la documentació meteorològica del Turó de l’Home

PUBLICADA EL 14/06/2016

El 31 de març de 1921 el Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya va aprovar el Decret que establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i Eduard Fontserè en va ser anomenat Director. Durant els seus 17 anys d’existència, l’antic SMC va donar un impuls extraordinari a la meteorologia de Catalunya i, amb algun dels seus projectes va adquirir un important prestigi internacional. Entre els seus treballs de ressò destaquen la creació de dos observatoris de muntanya, el del Turó de l’Home (Montseny) i el de Sant Jeroni (Montserrat).

El 22 de juny de 2011 el darrer observador del Turó de l’Home, el Sr. Miquel Meseguer, va cedir a l’SMC el fons documental dipositat a les dependències de l’observatori, i que cobria el període 1952 – 1994. El material cedit consistia bàsicament en registres meteorològic de diferents tipologies: quaderns d’anotacions diàries, bandes d’anemocinemògrafs, bandes de termohigrògraf, bandes d’heliògraf… Es trobaven guardats en dos tipus de suport: arxivadors i caixes.

L’estat de conservació inicial del fons era, en general, molt precària: cobert de pols superficial, de teranyines, barreja de materials, concrecions adherides, taques, papers esquinçats i amb pèrdues de suport per atac i efecte directe de la presència de gats i altres animals a la zona d’emmagatzematge, arrugues, acumulació de brutícia, plecs, acidesa pròpia de la fabricació del paper, grapes oxidades, mostres d’atac d’humitats i altres. Se’n pot veure una mostra a les imatges següents:

App5c Zoran
Imatge 3
Imatge 2
Imatge 4

Aquest estat va requerir una actuació inicial d’urgència que va consistir en ordenar els documents per tipologia i per anys. Les persones que van intervenir en aquesta primera fase es van protegir per evitar al·lèrgies o infeccions amb bates, guants de làtex, mascaretes específiques per la pols o per fongs. En cas de trobar fongs es va decidir deixar el material a banda per tal de fer un cultiu quan fos possible i determinar així si estaven actius. Qualsevol infestació del fons podia reproduir-se i escampar-se per la resta del material.

Des de l’any 2013, gràcies a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBMC), es convoca una beca de formació anual dirigida a l’alumnat de l’escola, amb l’objectiu d’adquirir el coneixement necessari en la neteja, restauració i conservació de part del material malmès. La intervenció es basa sobretot en fer una neteja mecànica, consolidant estrips i talls, reintegrant pèrdues de suport, aplanant i finalment col·locant el material dins unes camises i caixes de cartró de conservació. Posteriorment, aquesta documentació ingressa a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) on es preserva i es posa a disposició dels investigadors.

Recentment, l’SMC ha produït un breu audiovisual per tal de mostrar el rigor i la tècnica que se segueix en la tasca de restauració i conservació del material del Turó de l’Home per part dels alumnes de l’ESCRBMC.