Premi a la millor presentació oral a la 8a Conferència Europea sobre Radar Meteorològic i Hidrologia

PUBLICADA EL 17/09/2014

Patrícia Altube, doctorand de l’Equip de Teledetecció i Radiosondatge, a la Unitat de Sistemes d’Observació Meteorològica (SOM) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), dins del pla de Doctorats Industrials, i en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), guanya el premi a la millor presentació oral d’un estudiant a la 8a Conferència Europea en Radar Meteorològic i Hidrologia (“8th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology, ERAD 2014”), celebrat a Garmisch-Partenkirchen, Alemanya, entre l’1 i el 5 de setembre de 2014.

Es tracta d’un congrés biennal que se celebra des de l’any 2000 i aplega investigadors i meteoròlegs de serveis governamentals, universitats, centres de recerca i empreses privades d’arreu del món que treballen en diferents àmbits del radar meteorològic (des dels components electrònics i mecànics, fins als productes de programari més desenvolupats a escala operativa).

El treball presentat mostra el desenvolupament i posada en funcionament d’una aplicació operativa que treballa en continu analitzant el funcionament de la xarxa de radars del SMC, la XRAD, i esdevé una eina de gran valor per a la prevenció i detecció de caigudes en la qualitat de les dades del sistema. Des de principis d’any, aquesta eina està corrent a les màquines del SMC facilitant les tasques de manteniment i control de la xarxa.

A la figura mostrada a continuació es pot veure un exemple de la detecció real d’una situació de desalineació de l’antena per degradació d’un component del radar de Tivissa-Llaberia (LMI) durant l’any 2014. En aquest cas, la ràpida detecció d’aquesta incidència va evitar que els problemes en el sistema fossin molt majors (incloent-hi que l’antena quedés inservible).

El mètode, que es basa en la posició del sol − del qual es coneix la seva localització al cel i la freqüència d’emissió −, funciona a partir de la detecció de les seves emissions per part del radar. L’Aplicació detecta i caracteritza les interferències solars identificades dins els volums radar. Aquesta tècnica es basa en els desenvolupaments previs realitzats pels serveis meteorològics d’Holanda (KNMI) i Finlàndia (FMI), i actualment ja està en funcionament en altres països d’arreu d’Europa. Tanmateix, el reconeixement del treball presentat pel SMC ha estat possible gràcies a les diverses millores implementades,  les quals  permeten disposar de més informació, i de més qualitat, en relació al funcionament del sistema radar, tant pel que fa a l’apuntament de l’antena com a la potència d’emissió del radar (elements claus dins la qualitat de les dades proporcionades).

A la figura següent es mostra la detecció d’una interferència solar (marcada per la fletxa vermella) a la imatge del radar de Puig d’Arques (PDA) el dia 16/06/2013 a les 19:03 h UTC, i per a l’elevació d’1.3º (posta de sol). Les interferències solars es caracteritzen per ocupar de forma gairebé contínua tota una direcció de la circumferència radar i la metodologia és capaç d’identificar-les, caracteritzar-les i separar-les d’altres tipus d’interferències, com ara les procedents de sistemes de comunicacions per microones tipus WiMAX, per exemple.