La secció de climatologia del web del Servei Meteorològic de Catalunya estrena nova imatge i incorpora nous continguts

PUBLICADA EL 26/06/2015

El web del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha estrenat avui una nova imatge i una nova estructura en la seva secció dedicada a la climatologia. La voluntat d’aquesta millora és facilitar la navegació, fent-la més interactiva i oberta i ampliar el nombre de serveis i productes que es posen a disposició del ciutadà. La secció s’estructura en sis grans blocs.

Imatge del menú principal de la nova secció de Climatologia

“El clima ahir”, se centra en el clima observat i informa dels principals trets climàtics de Catalunya, donant accés als atles climàtics, climatologies comarcals i la descripció d’episodis de temps sever.

El principal canvi es dóna a la secció “El clima ara” amb un ampli ventall de productes i serveis de monitoratge del clima recent: butlletins, anàlisi de tendències mitjanes i d’extrems climàtics, evolució de la temperatura de l’aigua del mar… Entre aquests productes destaca el seguiment de l”estat de la sequera pluviomètrica, a través d”un dels índexs més àmpliament utilitzats: l”SPI o Índex de Precipitació Estàndard. Aquest índex permet fer una avaluació ràpida i objectiva del dèficit o excés de precipitació al territori.

L’apartat “El clima demà” permet accedir a les projeccions de canvi climàtic realitzades pel SMC, a través de les gràfiques d”evolució de la temperatura i la precipitació projectada per l”horitzó 2050 i els canvis esperats de manera territorialitzada mitjançant la representació cartogràfica.

A la secció “Serveis i dades” per primer cop es dóna accés obert a les dades d’un conjunt de sèries climàtiques històriques catalanes. Concretament s”ofereix la possibilitat de descàrrega de 23 sèries mensuals de temperatura màxima i mínima i 67 sèries mensuals de precipitació des de 1950. Aquesta actuació s’inscriu en la campanya de “dades en obert” que impulsa la Generalitat de Catalunya.

Finalment, també s’inclouen dues seccions més dedicades a la recerca i la divulgació en climatologia que ofereix el SMC i a la informació sobre els integrants i l’estructura de l’àrea de Climatologia.

Més informació: www.meteo.cat/wpweb/climatologia/