La secció de climatologia del web del Servei Meteorològic de Catalunya estrena nova imatge i incorpora nous continguts

PUBLICADA EL 26/06/2015

El web del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha estrenat avui una nova imatge i una nova estructura en la seva secció dedicada a la climatologia. La voluntat d’aquesta millora és facilitar la navegació, fent-la més interactiva i oberta i ampliar el nombre de serveis i productes que es posen a disposició del ciutadà. La secció s’estructura en sis grans blocs.

Accedeix al menú de climatologia
Imatge del menú principal de la nova secció de Climatologia

“El clima ahir”, se centra en el clima observat i informa dels principals trets climàtics de Catalunya, donant accés als atles climàtics, climatologies comarcals i la descripció d’episodis de temps sever.

El principal canvi es dóna a la secció “El clima ara” amb un ampli ventall de productes i serveis de monitoratge del clima recent: butlletins, anàlisi de tendències mitjanes i d’extrems climàtics, evolució de la temperatura de l’aigua del mar… Entre aquests productes destaca el seguiment de l”estat de la sequera pluviomètrica, a través d”un dels índexs més àmpliament utilitzats: l”SPI o Índex de Precipitació Estàndard. Aquest índex permet fer una avaluació ràpida i objectiva del dèficit o excés de precipitació al territori.

L’apartat “El clima demà” permet accedir a les projeccions de canvi climàtic realitzades pel SMC, a través de les gràfiques d”evolució de la temperatura i la precipitació projectada per l”horitzó 2050 i els canvis esperats de manera territorialitzada mitjançant la representació cartogràfica.

A la secció “Serveis i dades” per primer cop es dóna accés obert a les dades d’un conjunt de sèries climàtiques històriques catalanes. Concretament s”ofereix la possibilitat de descàrrega de 23 sèries mensuals de temperatura màxima i mínima i 67 sèries mensuals de precipitació des de 1950. Aquesta actuació s’inscriu en la campanya de “dades en obert” que impulsa la Generalitat de Catalunya.

Finalment, també s’inclouen dues seccions més dedicades a la recerca i la divulgació en climatologia que ofereix el SMC i a la informació sobre els integrants i l’estructura de l’àrea de Climatologia.

Més informació: www.meteo.cat/wpweb/climatologia/