Creació de la xarxa fenològica de Catalunya (FENOCAT)

PUBLICADA EL 23/04/2013

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat en marxa la Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat), amb l’objectiu d’estudiar l’evolució del clima i els possibles impactes del canvi climàtic a partir d’observacions fenològiques sistemàtiques arreu del territori.

La fenologia és la branca de l’ecologia que analitza la relació entre les variables climàtiques i les manifestacions estacionals o periòdiques de les espècies vegetals o animals (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.). Per exemple, permet determinar com l’evolució del clima durant les darreres tres o quatre dècades ha modificat la pauta de migració d’algunes espècies d’ocells. També les plantes, amb cicles fenològics de fases molt marcades, mostren un avançament de diversos esdeveniments fenològics clau, com ara la brostada o la floració. Un altre exemple són els treballs basats en el seguiment de les poblacions de papallones, que indiquen canvis en la distribució de determinades espècies vinculats a l’escalfament global.

La Xarxa Fenològica de Catalunya (Fenocat) permetrà fer un seguiment de l’evolució del clima a partir de l’observació de 45 espècies vegetals i animals a Catalunya.

Assessorament científic d’altres entitats

La nova xarxa Fenocat ha comptat amb l’assessorament científic de la Institució Catalana d’Història Natural, l’Institut Català d’Ornitologia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers per al seu impuls inicial, i es continuarà la col·laboració a l’hora de dur a terme els diferents estudis fenològics.

El projecte suposa, a més, la recuperació d’una tasca d’investigació fenològica iniciada ja l’any 1932 per l’antic Servei Meteorològic de Catalunya (1921-1939).

Observació de 45 espècies diferents

En un primer moment, i seguint les recomanacions internacionals, s’han considerat 45 espècies a observar a Catalunya (25 espècies vegetals, 14 espècies d’ocells i 6 espècies de papallones). Aquesta selecció s’ha fet tenint en compte diferents aspectes, entre els quals es troben que les espècies tinguin una distribució àmplia a Catalunya, que es puguin identificar fàcilment, que siguin bones indicadores de la variació de les condicions climàtiques i que tinguin interès ecològic i/o econòmic. Tot i això, l’SMC continuarà treballant per revisar i ampliar, si s’escau, la llista d’espècies i estadis fenològics a observar.

Així, es podran disposar de registres fenològics en paral·lel de diverses espècies vegetals i animals ecològicament relacionades, i determinar si els desacoblaments fenològics entre aquestes espècies permetran o no garantir un correcte funcionament dels nous ecosistemes derivats del canvi climàtic.

Finalment, durant els primers mesos de la Fenocat prendran registres fenològics al voltant de 75 col·laboradors de l’SMC (membres de la Xarxa d’Observadors Meteorològics, XOM) distribuïts per tot el territori, i es preveu que més endavant aquesta activitat es pugui obrir a totes les persones interessades.

Per a consultar més informació sobre la xarxa Fenocat, així com la Guia bàsica d’observacions fenològiques que l’SMC ha elaborat, es pot consultar la pàgina web de l’SMC (www.meteo.cat), a l’apartat Climatologia.

Enllaç a Fenocat: https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/fenologia/