Avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP)

PUBLICADA EL 19/02/2013

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), actualment adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, té com una de les seves funcions principals la d’assessorar en matèria de meteorologia a Protecció Civil, que pertany al Departament d’Interior. L’objectiu d’aquesta tasca és ajudar en la coordinació de les emergències meteorològiques per tal de minimitzar els possibles efectes negatius produïts per la meteorologia adversa.

Per aconseguir aquesta fita, el SMC treballa de manera molt estreta amb Protecció Civil i participa activament en diferents estadis del procés de gestió de les emergències meteorològiques.

De manera teòrica, hom defineix el risc com el producte del perill per la vulnerabilitat. El SMC s’ocupa d’avaluar, amb la màxima precisió i antelació possibles, el perill d’una situació meteorològica prevista. Si a aquest perill s’hi afegeix la vulnerabilitat del lloc on pot ocórrer el fenomen s’obté el risc (pas que fa Protecció Civil). Per exemple, l’alt perill d’una pluja molt intensa caiguda enmig d’un bosc deshabitat (amb baixa vulnerabilitat) té un risc baix, però la mateixa pluja intensa caiguda a la capçalera d’una riera on hi ha habitatges i infraestructures a prop (és a dir, amb alta vulnerabilitat), té un risc molt alt.

Per tal de minimitzar l’impacte del risc meteorològic amb el màxim èxit possible, primer s’han d’elaborar els Plans d’Emergències que seran els que marcaran el protocol a seguir abans, durant i després d’una situació meteorològica de risc. El SMC forma part de l’ampli equip de treball que dissenya els Plans d’Emergències, en el que hi ha implicats tots els grups actuants que poden estar involucrats en l’emergència. Entre moltes altres coses, en aquestes reunions es pacten els llindars de Situació Meteorològica de Perill. Actualment, el SMC fa avisos per acumulació de pluja, intensitat de pluja, neu, vent, onatge, calor i fred, cadascun amb els seus llindars corresponents. Aquesta informació es pot consultar a la secció de l’apartat de Divulgació “Avisos SMP

L’engranatge del procés contra una situació meteorològica de risc comença amb la prevenció, i per avaluar l’abast de les actuacions prèvies a l’ocurrència del fenomen cal fer la millor predicció meteorològica possible. Aquesta és la principal tasca del SMC, fer una excel·lent predicció amb la màxima antelació i precisió espaial i temporal. L’Àrea de Predicció és el grup de treball encarregat d’aconseguir-ho. Està format per 18 persones que treballen 24 hores al dia i 365 dies a l’any i es nodreix de la informació procedent de les altres Àrees i Unitats de treball del SMC. Les eines bàsiques que s’utilitzen per fer la predicció són els diferents models meteorològics i els productes que se’n deriven, a més d’incorporar un valor afegit decisiu que és l’element humà, és a dir, l’experiència i el coneixement científic. De les reunions on s’analitza la predicció (que se’n fan dues al dia coincidint amb l’actualització dels models meteorològics), en surten, si s’escau, els avisos meteorològics, que tenen una precisió espaial comarcal i uns intervals temporals de 6 hores. Un cop ja s’ha discutit i pactat la predicció s’elaboren els avisos a través d’un programari dissenyat per fer aquesta funció i s’envien a Protecció Civil (que s’encarrega de difondre’ls a la població a través de l’activació dels Plans d’Emergències), alhora que es fan públics a través de www.meteo.cat

Els avisos s’actualitzen un mínim de dues vegades al dia, i van evolucionant en funció dels canvis en la predicció meteorològica fins que es dóna per finalitzada la situació meteorològica de perill.

A més, el SMC també fa de manera contínua el seguiment en temps real de la situació meteorològica, per tal d’aportar el màxim d’informació a tots els organismes implicats en l’emergència. La vigilància meteorològica és tant important com la predicció, ja que és la manera de tenir el coneixement minut a minut del què està passant, meteorològicament parlant, a Catalunya i poder reaccionar amb la màxima celeritat possible. Les eines de teledetecció són bàsiques per aconseguir aquest objectiu, així com la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques i la Xarxa d’Observadors Meteorològics. Sempre hi ha com a mínim un predictor del SMC analitzant la informació procedent de la Xarxa de Radars, de la Xarxa de Descàrregues Elèctriques i de les imatges del satèl·lit Meteosat. En cas que, mitjançant aquestes eines i algunes més que se’n deriven, s’observi la superació d’algun dels llindars de perill meteorològic sense haver-hi avís previ, des del SMC s’emet un avís d’observació, on es confirma la superació del llindar en qüestió i es fa una predicció del fenomen a curt termini (a unes hores vista). Aquest avís també s’envia a Protecció Civil, que en fa una ràpida difusió a les comarques afectades i a les que podran ser-ho a curt termini per tal que, si s’escau, es puguin prendre mesures. A més, en el decurs d’una emergència, el SMC participa activament com a membre de les comissions tècniques i d’assessorament convocades pel Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) per tal d’ajudar en la presa de decisions operatives i estratègiques. Si cal, també s’atén als  mitjans de comunicació amb l’ànim de difondre, amb claredat i rigor, tota la informació meteorològica que pugui ser d’utilitat.

Un cop s’ha acabat el fenomen meteorològic de perill, el SMC emet el comunicat de finalització, que també es difon a tots els organismes implicats en l’emergència i a tota la població.

El ràpid desenvolupament de la tecnologia és un aspecte clau en l’avanç de la meteorologia i, en conseqüència, en la mitigació dels efectes de les situacions meteorològiques adverses. No obstant, està demostrat que, en predicció, el component humà millora el resultat dels models meteorològics automàtics. Per això, el gran valor de el SMC és l’equip de professionals que treballen des de fa molts anys fent la millor predicció meteorològica possible per tal d’ajudar a minimitzar les pèrdues econòmiques com a conseqüència dels fenòmens de perill meteorològic, i sobretot per intentar evitar el dany en vides humanes.