5è Informe de l’IPCC (IPCC-AR5) sobre Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat

PUBLICADA EL 03/04/2014

Dilluns 31 de març a Yokohama (Japó) es va presentar i aprovar el capítol d’Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat de l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (GIECC o IPCC, en les seves sigles en anglès,Integovernmental Panel on Climate Change).

L’IPCC és l’organisme encarregat d’analitzar a nivell mundial, de forma exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per entendre els elements científics del risc que suposa el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, les seves possibles repercussions i les possibilitats d’adaptació i atenuació del mateix. Les anàlisis i conclusions d’aquest grup d’experts internacional es redacten en un informe que s’elabora aproximadament cada set anys i que consta de tres parts o grups de treball:

1. La Base Científica (veure entrada anterior en aquest apartat)

2. Impactes, Adaptació i Vulnerabilitat

3. Mitigació del Canvi Climàtic

Aquesta segona part de l’IPCC-AR5 identifica els col·lectius, sectors i ecosistemes més vulnerables als impactes produïts pel canvi climàtic. També defineix què poden fer els governs per adaptar-se als impactes previstos i reduir les seves vulnerabilitats. S’estima que el risc degut a un clima canviant prové de dos factors: la vulnerabilitat (manca de preparació i exposició de persones o béns) i el perill (ocurrència d’episodis extrems). Cadascun d’aquests dos components ha de ser un objectiu primordial per a desenvolupar accions encaminades a disminuir el risc.

Ja s’han observat impactes deguts al canvi climàtic a l’agricultura, la salut humana, els ecosistemes de la terra, els oceans i el subministrament d’aigua. La característica més destacada dels impactes observats és que s’estan produint des dels tròpics fins als pols, de les illes petites als grans continents i dels països més rics als més pobres.

En els propers decennis el canvi climàtic tindrà repercussions principalment negatives en molts àmbits: les ciutats, les infraestructures, les migracions, els ecosistemes, les espècies, els cultius, la seguretat alimentària, la salut pública i el subministrament d’aigua entre d’altres. A nivell global, serem testimonis d’una major acidificació de l’oceà, sequeres més extremes, major freqüència d’inundacions i onades de calor.

La següent figura (adaptada de l’informe que s’acaba de presentar) mostra com el nivell addicional de risc degut al canvi climàtic augmenta amb l’escalfament projectat de la temperatura global (imatge de la dreta). La imatge de l’esquerra mostra el rang  projectat d’augment de la temperatura global per al segle XXI segons el escenaris d’emissions emprats a l’IPCC-AR5 (Escenaris RCP).

Nivell addicional de risc degut al canvi climàtic augmenta amb l'escalfament projectat de la temperatura global. I rang  projectat d'augment de la temperatura global per al segle XXI segons el escenaris d’emissions emprats a l’IPCC-AR5. (obre imatge gran)

Es pot trobar més informació en el document de síntesi per als responsables polítics (enllaç, en anglès).