Grau Català Altura de les onades Símbol usat al web Castellà Anglès Francès Italià
0 mar plana 0 m mar plana mar llana calm sea mer calme mare calmo
1 mar arrissada 0 – 10 cm mar arrissada mar rizada rippled sea mer ridée mari quasi calmo
2 marejol 10 – 50 cm marejol marejadilla smooth sea mer belle mare poco mosso
3 maror 0.5 – 1.25 m maror marejada slight sea mer peu agitée mare mosso
4 forta maror 1.25 – 2.5 m forta maror fuerte marejada moderate sea mer agitée mare molto mosso
5 maregassa 2.5 – 4 m maregassa mar gruesa rough sea mer forte mare agitato
6 mar brava 4 – 6 m mar brava mar muy gruesa very rough sea mer très forte mare molto agitato
7 mar desfeta 6 – 9 m mar desfeta mar arbolada high sea mer grosse mare grosso
8 mar molt alta 9 – 14 m mar molt alta mar montañosa very high sea mer très grosse mare molto grosso
9 mar enorme > 14 m mar enorme mar enorme phenomenal sea mer énorme mare tempestoso