Ginys del Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor. Per cada meteor es defineix un llindar alt i un llindar baix.

 

Meteor Llindar baix Llindar alt
Intensitat de pluja Intensitat > 20 mm / 30 minuts Intensitat > 40 mm / 30 minuts
Acumulació de pluja Acumulada > 100 mm /24 hores Acumulada > 200 mm /24 hores
Neu acumulada en 24 hores gruix ≥ 0 cm a cotes inferiors a 300 metres gruix > 5 cm a cotes inferiors a 300 metres
gruix > 2 cm a cotes superiors a 300 metres fins a 600 metres gruix > 15 cm a cotes superiors a 300 metres fins a 600 metres
gruix > 5 cm a cotes superiors a 600 metres fins a 800 metres gruix > 20 cm a cotes superiors a 600 metres fins a 800 metres
gruix > 10 cm a cotes superiors a 800 metres fins a 1000 metres gruix > 30 cm a cotes superiors a 800 metres fins a 1000 metres
gruix > 20 cm a cotes superiors a 1000 metres fins a 1500 metres gruix > 50 cm a cotes superiors a 1000 metres fins a 1500 metres
Vent

( Mapa )

Ratxa màxima > 20 m/s a: Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Moianès, Osona, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental Ratxa màxima > 30 m/s a: Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Moianès, Osona, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental
Ratxa màxima > 25 m/s a: Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Val d’Aran Ratxa màxima > 35 m/s a la resta a: Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Val d’Aran
Ratxa màxima > 30 m/s Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià Ratxa màxima > 40 m/s Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià
Estat de la mar Onades > 2.50 metres (maregassa) Onades > 4.00 metres (mar brava)
Fred Temperatura mínima extrema: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària Onada de fred: temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària durant tres dies consecutius o més
Calor Temperatura màxima extrema: temperatura superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària Onada de calor: temperatura superior al percentil 98 de la temperatura màxima diària durant tres dies consecutius o més

Quan es realitza la predicció en una Situació Meteorològica de Perill el SMC avalua la probabilitat d’ocurrència de la superació de llindar corresponent i assigna un Grau de Perill a Catalunya.

El Grau de Perill té una escala del 0 al 6 que s’agrupen en un codi semafòric de 4 colors.

SENSE PERILL (0) PERILL MODERAT (1-2)
PERILL ALT (3-4) PERILL MOLT ALT (5-6)

 

LLINDAR
llindar alt 4 5 6
llindar baix 1 2 3
SENSE AVÍS 0
BAIXA MITJANA ALTA
PROBABILITAT

La probabilitat es divideix en els següents rangs:

Probabilitat superior al 70% Probabilitat Alta
Probabilitat entre el 30% i el 70% Probabilitat Mitjana
Probabilitat entre el 10% i el 30% Probabilitat Baixa

 

Altres tipus d’avisos

Avís d’observació

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís d’observació de Situació Meteorològica de Perill quan detecta la superació d’un dels llindars, anteriorment mencionats, en una zona que no ha estat prèviament avisada o per emfatitzar un fenomen meteorològic destacat en una zona avisada.

En els avisos d’observació es senyalen les comarques afectades per fenomen meteorològic i les possiblement afectades a curt termini.

LLINDAR
llindar alt 3-4 5-6
llindar baix 1-2 3-4
SENSE AVÍS 0
Comarques afectades a curt termini Comarques afectades

Preavisos

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Preavís de Situació Meteorològica de Perill quan es preveu la superació d’un llindar a partir del tercer dia de predicció.

En el preavís s’avalua el grau de perill màxim de l’episodi a nivell de Catalunya.

 

 

Format dels informes dels avisos de Situació Meteorològica de Perill

Quan el SMC preveu que es superarà un llindar d’avís en alguna zona de Catalunya, assigna en aquest sector el grau de perill corresponent. Aquest grau de perill es representa a cada comarca i amb intervals temporals de 6 h.

 • 00 hores T.U. a 06 hores T.U. (hora oficial estiu: 02 hores a 08 hores)(hora oficial hivern: 01 hores a 07 hores)
 • 06 hores T.U. a 12 hores T.U. (hora oficial estiu: 08 hores a 14 hores)(hora oficial hivern: 07 hores a 13 hores)
 • 12 hores T.U. a 18 hores T.U. (hora oficial estiu: 14 hores a 20 hores)(hora oficial hivern: 13 hores a 19 hores)
 • 18 hores T.U. a 24 hores T.U. (hora oficial estiu: 20 hores a 02 hores)(hora oficial hivern: 19 hores a 01 hores)

Un cop s’ha fet aquesta predicció, s’elabora un informe diari per cada meteor a nivell de Catalunya on hi ha la següent informació:

 • Capçalera amb informació bàsica de l’avís.
 • Mapa de Catalunya amb el perill màxim del dia per cada comarca, així com informació descriptiva addicional:
  1. Llindar representatiu de Catalunya.
  2. Valor màxim previst del meteor avisat.
  3. Distribució geogràfica dins la zona avisada:
   1. Local, menys del 30%
   2. Extens, entre el 30 i el 70%
   3. General, més del 70%
  4. Comentari
 • Evolució temporal del perill per Catalunya
 • Matriu del perill, on es destaca el grau de perill màxim per aquell dia.

A més, es pot consultar aquesta informació per cada comarca a través de l’informe comarcal, on destaca la gràfica de l’evolució temporal del grau de perill amb els seus llindars corresponents.

Quan s’elabora un avís d’observació s’emet un informe amb la següent informació:

 • Capçalera amb informació bàsica de l’avís d’observació.
 • Mapa de Catalunya amb el perill per cada comarca.
 • Informació descriptiva de l’avís d’observació

Quan s’elabora un preavís s’emet un informe amb la següent informació:

 • Capçalera amb informació bàsica de l’avís d’observació.
 • Comentari descriptiu de l’episodi en qüestió.
Data d'actualització: 02.03.2018