Modalitats de col·laboració

Modalitat d’observació meteorològica

Mapa de Catalunya amb la representació dels punts on hi ha observadors

La modalitat d’observació meteorològica està integrada per un conjunt de persones distribuïdes arreu del territori i que de manera regular realitzen observacions relatives a les condicions meteorològiques del seu municipi. Aquestes observacions es faran arribar diàriament a l’SMC a través d’un aplicatiu web.

La informació meteorològica podrà ser de tipus instrumental, aportant en la majoria dels casos dades de precipitació, gruix de neu, temperatura i humitat relativa, i/o de tipus observacional, per a informar de la cobertura i tipus de nuvolositat, de la visibilitat horitzontal, vent (escala de Beaufort), dels meteors observats en temps present i passat (pluja, neu, tempesta, calamarsa, boira,…) i de l’estat de la mar si s’escau.

Els beneficis d’aquesta modalitat són molt concrets i ajuden a l’anàlisi Climatològic, estudis concrets de Canvi Climàtic, realització de Notes de Premsa, així com la validació de diversos Model Meteorològics.

Modalitat de vigilància meteorològica

Mapa de Catalunya amb la representació dels nombre de vigilants per comarca

La modalitat de vigilància meteorològica està integrada per un conjunt de col·laboradors distribuïts arreu del territori de la manera més uniforme possible. La tasca dels vigilants consisteix en aportar informació visual de fenòmens meteorològics destacats en temps real (tempesta, pluja intensa, calamarsa/pedra, estat de la mar, vent fort, tornado/mànega, boira espessa, etc.), i fer-la arribar a través d’un aplicatiu web.

Es tracta d’obtenir informació sobre el terreny de diferents situacions meteorològiques d’interès, informació que complementa la proporcionada per les eines d’observació automàtica i de teledetecció.

Els beneficis d’aquesta modalitat són molt concrets i ajuden al seguiment de les Situacions Meteorològiques de Perill (SMP) i al re anàlisi posterior dels episodis, així com també per la validació de productes específics de teledetecció.

A banda, el personal de l’Equip de Predicció i Vigilància de l’SMC podrà trucar als vigilants en cas que un SMP afecti la seva comarca, per obtenir informació de primera mà de les situacions meteorològiques extremes a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de l’any.