L'observació meteorològica

La meteorologia és l’estudi de tot allò que està suspès a l’aire (aquest és el significat de la paraula en grec). Això vol dir que aquesta ciència estudia tot allò que observem a l’atmosfera, ja siguin els núvols, la precipitació, el vent, la temperatura, etc. Per estudiar tots aquests fenòmens es necessiten estacions meteorològiques, que són capaces de mesurar la major part de les variables meteorològiques, radars, satèl·lits, etc.

El conjunt de variables meteorològiques ens descriu el que anomenem estat del temps, condicions meteorològiques o temps atmosfèric.

Abans, les estacions meteorològiques eren manuals, és a dir, que calia algú que consultés el termòmetre o el pluviòmetre i anotés en un paper els valors de temperatura o de pluja que havia mesurat. Avui en dia la major part de les estacions meteorològiques són automàtiques. Això vol dir que funcionen amb electricitat i que els sensors que mesuren la pluja, el vent, la temperatura, la humitat, etc., funcionen sols i envien les dades que prenen fins el centre meteorològic del qual depèn l’estació. Això té avantatges: donen dades molt sovint, es poden fer gràfics amb l’evolució de les variables, no cal que ningú vagi a prendre dades els 365 dies de l’any, etc. Però també té inconvenients: si falla l’electricitat, s’aturen, en general no mesuren la visibilitat, els tipus de núvols, la calamarsa o la neu, i cal fer-ne un manteniment molt estricte.

I per què són tan necessàries les estacions meteorològiques? Hi ha gent que creu que calen moltes estacions per poder fer la predicció del temps. Doncs no! La predicció meteorològica funciona amb models numèrics que no necessiten gaires dades meteorològiques de superfície.