L’atmosfera és una capa gasosa que envolta la Terra. Està formada per una barreja de gasos. Els més abundants són el nitrogen i l’oxigen. Aquest darrer ens és imprescindible per respirar! Hi ha d’altres gasos que, tot i ser minoritaris, són molt importants, com l’ozó, que ens protegeix de la radiació ultraviolada que ve del Sol i que ens podria fer mal a la pell. També són importants el diòxid de carboni, que conserva la calor de la Terra i fa que la temperatura no sigui massa baixa i el vapor d’aigua, que és el causant de la formació dels núvols que fan possible la pluja i la neu, tan necessàries per la vida al nostre planeta.

L’atmosfera es divideix en quatre capes que es diferencien per l’evolució de la temperatura en cadascuna d’elles. La primer capa és la troposfera, on la temperatura baixa a mesura que pugem, des d’uns 15 graus centígrads fins uns -60. A la segona, l’estratosfera, la temperatura puja, des dels -60 fins els zero graus. A la tercera, la mesosfera, la temperatura torna a baixar fins uns -90. A la darrera, la termosfera, la temperatura es dispara, però com que gairebé no hi ha aire, la temperatura no té el mateix sentit que té prop de la superfície, i un termòmetre no ens la marcaria bé.