La pluja i la neu

Ara ja sabem que per formar un núvol necessitem humitat i, generalment, un ascens de l’aire. Però encara necessitem una altra cosa: l’aire ha de contenir impureses. El vapor d’aigua no es condensarà per formar aigua líquida si no té un suport on fer-ho. Prop de terra el vapor es condensa, per exemple, a les fulles de les plantes o sobre els cotxes i forma la rosada durant les nits fredes i humides. Però a l’aire calen petits nuclis sobre els quals s’iniciï la condensació. Aquests nuclis, microscòpics, poden ser partícules de sal procedents dels mars, pols aixecada de terra en dies de vent, etc.

Si disposem d’humitat, si l’aire puja i hi ha aquestes impuresesa l’aire formarem un núvol. Però les gotes seran molt petites i si abandonen el núvol s’evaporaran abans d’arribar a terra. Cal quecreixin prou per fer-ho. Si les més grans comencen a caure a l’interior del núvol i durant la caiguda xoquen amb altres més petites poden créixer cada vegada més i tenir possibilitat d’arribar a terra sense evaporar-se: ja plou!

I si quan la humitat és prou alta per iniciar la condensació la temperatura està per sota dels zero graus? Aleshores es formen cristalls de gel i quan xoquen entre sí es formen flocs de neu.