Per a que es formi un núvol, doncs, cal que la humitat de l’aire sigui prou alta, i això es pot aconseguir de dues maneres: augmentant la quantitat de vapor d’aigua o fent baixar la temperatura.

Un augment del vapor d’aigua es pot donar prop del mar, d’un riu o d’un llac, i pot ajudar a que es formi boira. Però el més freqüent és que l’aire humit es refredi, de forma que la humitat puja sense augmentar la quantitat de vapor (ja que l’aire fred és capaç de contenir menys vapor d’aigua que l’aire calent).

I com es refreda l’aire a la pràctica?

 

Doncs de tres formes:

La primera: a la nit amb el refredament que es produeix quan no fa sol. Així es formen la major part de les boires.

La segona: quan una massa d’aire passa sobre una superfície freda. Així es formen algunes menes de boira.

La tercera, i més important: per l’ascens de l’aire. Quan una massa d’aire puja arriba a llocs on la pressió atmosfèrica (el pes de la columna d’aire que té al damunt) és més baixa. Aleshores s’expandeix (passa a ocupar més volum) i es refreda. Així és comes formen generalment els núvols.