Per a cada capital de municipi trobaràs les taules d’intensitat màxima esperada en funció de cada un dels 8 períodes de retorn disponibles (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 anys) i per a 10 durades temporals (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 48 i 72 hores). Es presenta la informació de tots els municipis de cada comarca en fitxers PDF (un per cada comarca) i els municipis hi apareixen en ordre alfabètic. La informació fa referència al punt on hi ha la capital del municipi i, a banda dels resultats d’intensitat màxima esperada pels períodes de retorn i durades indicats, també s’indica el valor de l’exponent d’escala que permet calcular la intensitat màxima esperada en aquell punt (veure metodologia).

Per descarregar-vos la informació de la Intensitat – Durada – Freqüència de precipitació d’un municipi, seleccioneu la comarca a què pertany i clic a Obre fitxer.

Exemple de la informació que disponible per cada municipi en format pdf:

Exemple de taules i gràfiques de la informació IDF per municipi

Metodologia

La relació Intensitat – Durada – Freqüència (IDF) indica la probabilitat que s’esdevingui un episodi de precipitació de característiques determinades en un lloc concret. Aquesta relació s’ha extret a alta resolució espacial i temporal amb un estudi estadístic sobre sèries temporals de precipitació prou llargues i representatives de Catalunya, en el marc d’un projecte de Doctorat Industrial (2014) fet al Servei Meteorològic de Catalunya. Llabrés-Brustenga, A. (2020). Intensity-Duration-Frequencyof Rainfall in Catalunya. Maximum Expected Precipitation and IDF Relationships at High Temporal and Spatial Resolution (Tesi doctoral). Universitat de Barcelona (http://hdl.handle.net/2445/151942).

Cal destacar que la metodologia emprada tan sols permet obtenir la relació IDF a una resolució temporal màxima d’una hora (és a dir, la durada ha de ser d’una hora o superior, i fins a 15 dies). Pel que fa a la freqüència la informació de la relació IDF és per als períodes de retorn de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 anys.