Cada un dels mapes mostra la intensitat màxima esperada en funció de cada un dels 8 períodes de retorn disponibles (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 anys) i per a 5 durades temporals (1, 6, 12, 24 i 48 hores). Per conèixer els detalls del desenvolupament del producte pots consultar la metodologia.

Els mapes estan disponibles a l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya, en concret s’ubiquen a les capes d’informació mediambiental i dins de la informació climàtica.

Amb aquest selector podràs veure i descarregar la imatge de cada mapa:

Exemple dels mapes que pots consultar:

Mapa intensitat màxima esperada Període de retorn 2 anys i durada 12 hores.

Metodologia

La relació Intensitat – Durada – Freqüència (IDF) indica la probabilitat que s’esdevingui un episodi de precipitació de característiques determinades en un lloc concret. Aquesta relació s’ha extret a alta resolució espacial i temporal amb un estudi estadístic sobre sèries temporals de precipitació prou llargues i representatives de Catalunya, en el marc d’un projecte de Doctorat Industrial (2014) fet al Servei Meteorològic de Catalunya. Llabrés-Brustenga, A. (2020). Intensity-Duration-Frequencyof Rainfall in Catalunya. Maximum Expected Precipitation and IDF Relationships at High Temporal and Spatial Resolution (Tesi doctoral). Universitat de Barcelona (http://hdl.handle.net/2445/151942).

Cal destacar que la metodologia emprada tan sols permet obtenir la relació IDF a una resolució temporal màxima d’una hora (és a dir, la durada ha de ser d’una hora o superior, i fins a 15 dies). Pel que fa a la freqüència la informació de la relació IDF és per als períodes de retorn de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 anys.