Històric de mapes de temperatura estacional

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes estacionals de temperatura mitjana a Catalunya des de 2008, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de la columna esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la columna central i dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte la temperatura mitjana del període de referència 1961-1990  i també respecte del període de referència 1991-2020 en el cas dels anys més recents.

Accediu també a l’històric de mapes de precipitació estacional.

Teniu dubtes sobre què expressen els mapes? Dirigiu-vos a suport a la interpretació de la cartografia climàtica.

Temperatura mitjana

Mapes de Catalunya de Temperatura mitjana per estació i any
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024Hivern 2024 Temperatura Mitjana sense dades
2023Hivern 2023 Temperatura Mitjana Hivern 2023 Temperatura Mitjana Hivern 2023 Temperatura Mitjana Tardor 2023 Temperatura Mitjana sense dades
2022Hivern 2022 Temperatura MitjanaPrimavera 2022 Temperatura MitjanaEstiu 2022 Temperatura MitjanaTardor
2021Hivern 2021 Temperatura MitjanaPrimavera 2021 Temperatura MitjanaEstiu 2021 Temperatura MitjanaTardor 2021 Temperatura Mitjana
2020Hivern 2020 Temperatura MitjanaPrimavera 2020 Temperatura MitjanaEstiu 2020  Temperatura MitjanaTardor 2020  Temperatura Mitjana
2019Hivern 2019  Temperatura MitjanaPrimavera 2019  Temperatura MitjanaEstiu 2019  Temperatura MitjanaTardor 2019  Temperatura Mitjana
2018Hivern 2018  Temperatura MitjanaPrimavera 2018  Temperatura MitjanaEstiu 2018 Temperatura MitjanaTardor 2018 Temperatura Mitjana
2017Hivern 2017 Temperatura MitjanaPrimavera 2017 Temperatura MitjanaEstiu 2017 Temperatura MitjanaTardor 2017 Temperatura Mitjana
2016Hivern 2016 Temperatura MitjanaPrimavera 2016 Temperatura MitjanaEstiu 2016 Temperatura MitjanaTardor 2016 Temperatura Mitjana
2015Hivern 2015 Temperatura MitjanaPrimavera 2015 Temperatura MitjanaEstiu 2015 Temperatura MitjanaTardor 2015 Temperatura Mitjana
2014Hivern 2014 Temperatura MitjanaPrimavera 2014 Temperatura MitjanaEstiu 2014 Temperatura MitjanaTardor 2014 Temperatura Mitjana
2013Hivern 2013 Temperatura MitjanaPrimavera 2013 Temperatura MitjanaEstiu 2013 Temperatura MitjanaTardor 2013 Temperatura Mitjana
2012Hivern 2012 Temperatura MitjanaPrimavera 2012 Temperatura MitjanaEstiu 2012 Temperatura MitjanaTardor 2012 Temperatura Mitjana
2011Hivern 2011 Temperatura MitjanaPrimavera 2011 Temperatura MitjanaEstiu 2011 Temperatura MitjanaTardor 2011 Temperatura Mitjana
2010Hivern 2010 Temperatura MitjanaPrimavera 2010 Temperatura MitjanaEstiu 2010 Temperatura MitjanaTardor 2010 Temperatura Mitjana
2009Hivern 2009 Temperatura MitjanaPrimavera 2009 Temperatura MitjanaEstiu 2009 Temperatura MitjanaTardor 2009 Temperatura Mitjana
2008Hivern 2008 Temperatura MitjanaPrimavera 2008 Temperatura MitjanaEstiu 2008 Temperatura MitjanaTardor 2008 Temperatura Mitjana

Anomalia temperatura, període de referència 1991-2020

Mapes de Catalunya d’anomalia de Temperatura per estació i any agafant com referència el període 1991-2020
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024 Hivern 2023-2024 Anomalia temperatura període de referència 1991-2020 sense dades
2023 Hivern 2023 Anomalia temperatura període de referència 1991-2020 Primavera 2023 Anomalia temperatura període de referència 1991-2020 Estiu 2023 Anomalia temperatura període de referència 1991-2020 Tardor 2023 Anomalia temperatura període de referència 1991-2020 sense dades

Anomalia temperatura, període de referència 1961-1990

Mapes de Catalunya d’anomalia de Temperatura per estació i any agafant com referència el període 1961-1990
 HivernPrimaveraEstiuTardor
2024 Hivern 2023-2024 Anomalia temperatura període de referència 1961-1990 sense dades
2023 Hivern 2023 Anomalia temperatura període de referència 1961-1990 Primavera 2023 Anomalia temperatura període de referència 1961-1990 Estiu 2023 Anomalia temperatura període de referència 1961-1990 Tardor 2023 Anomalia temperatura període de referència 1961-1990 sense dades
2022Hivern 2022 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2022 Anomalia de TemperaturaEstiu 2022 Anomalia de TemperaturaTardor 2022 Anomalia de Temperatura
2021Hivern 2021 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2021 Anomalia de TemperaturaEstiu 2021 Anomalia de TemperaturaTardor 2021 Anomalia de Temperatura
2020Hivern 2020 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2020 Anomalia de TemperaturaEstiu 2020 Anomalia de TemperaturaTardor 2020 Anomalia de Temperatura
2019Hivern 2019 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2019 Anomalia de TemperaturaEstiu 2019 Anomalia de TemperaturaTardor 2019 Anomalia de Temperatura
2018Hivern 2018 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2018 Anomalia de TemperaturaEstiu 2018 Anomalia de TemperaturaTardor 2018 Anomalia de Temperatura
2017Hivern 2017 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2017 Anomalia de TemperaturaEstiu 2017 Anomalia de TemperaturaTardor 2017 Anomalia de Temperatura
2016AT_hiv15-16_pPrimavera 2016 Anomalia de TemperaturaEstiu 2016 Anomalia de TemperaturaAT_tar16_p
2015Hivern 2015 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2015 Anomalia de TemperaturaEstiu 2015 Anomalia de TemperaturaTardor 2015 Anomalia de Temperatura
2014Hivern 2014 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2014 Anomalia de TemperaturaEstiu 2014 Anomalia de TemperaturaTardor 2014 Anomalia de Temperatura
2013Hivern 2013 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2013 Anomalia de TemperaturaEstiu 2013 Anomalia de TemperaturaTardor 2013 Anomalia de Temperatura
2012Hivern 2012 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2012 Anomalia de TemperaturawAT_est12wAT_tar12
2011Hivern 2011 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2011 Anomalia de TemperaturaEstiu 2011 Anomalia de TemperaturaTardor 2011 Anomalia de Temperatura
2010Hivern 2010 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2010 Anomalia de TemperaturaEstiu 2010 Anomalia de TemperaturaTardor 2010 Anomalia de Temperatura
2009Hivern 2009 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2009 Anomalia de TemperaturaEstiu 2009 Anomalia de TemperaturaTardor 2009 Anomalia de Temperatura
2008Hivern 2008 Anomalia de TemperaturaPrimavera 2008 Anomalia de TemperaturaEstiu 2008 Anomalia de TemperaturaTardor 2008 Anomalia de Temperatura