Històric de mapes de l’any pluviomètric

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes de l’any pluviomètric a Catalunya des de 2007, expressat en valor absolut (precipitació acumulada) o en forma d’anomalia (% respecte la mitjana climàtica). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990. L’any pluviomètric comprèn el període entre setembre d’un any i agost de l’any següent.

 2021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/08
acumuladaAcumulada 20-21Acumulada 20-21Acumulada 19-20Acumulada 18-19Acumulada 17-18Acumulada 16-17Acumulada 15-16Acumulada 14-15Acumulada 13-14Acumulada 12-13Acumulada 11-12Acumulada 10-11Acumulada 09-10Acumulada 08-09Acumulada 07-08
anomaliaAnomalia 20-21Anomalia 20-21Anomalia 19-20Anomalia 18-19Anomalia 17-18Anomalia 16-17Anomalia 15-16Anomalia 14-15Anomalia 13-14Anomalia 12-13Anomalia 11-12Anomalia 10-11Anomalia 09-10Anomalia 08-09Anomalia 07-08