Històric de mapes de l’any pluviomètric

Podeu visualitzar els mapes dels anys pluviomètrics de Catalunya des del 2007.  A la columna esquerra la precipitació acumulada, a la central el percentatge de precipitació respecte de la mitjana climàtica 1991-2020 (en el cas dels anys més recents), i a la dreta el percentatge respecte del període de referència 1961-1990.

  Precipitació acumulada Anomalia de precipitació, període de referència 1991-2020 Anomalia de precipitació, període de referència 1961-1990
2022/2023 Acumulada 22-23 Anomalia 1991-2020 de l'any pluviomètric 2022/2023 Anomalia 1961-1990 de l'any pluviomètric 2022/2023
2021/2022 Acumulada 21-22 Anomalia 21-22
2020/2021 Acumulada 20-21 Anomalia 20-21
2019/2020 Acumulada 19-20 Anomalia 19-20
2018/2019 Acumulada 18-19 Anomalia 18-19
2017/2018 Acumulada 17-18 Anomalia 17-18
2016/2017 Acumulada 16-17 Anomalia 16-17
2015/2016 Acumulada 15-16 Anomalia 15-16
2014/2015 Acumulada 14-15 Anomalia 14-15
2013/2014 Acumulada 13-14 Anomalia 13-14
2012/2013 Acumulada 12-13 Anomalia 12-13
2011/2012 Acumulada 11-12 Anomalia 11-12
2010/2011 Acumulada 10-11 Anomalia 10-11
2009/2010 Acumulada 09-10 Anomalia 09-10
2008/2009 Acumulada 08-09 Anomalia 08-09
2007/2008 Acumulada 07-08 Anomalia 07-08