Històric de mapes climàtics anuals

Podeu visualitzar en un sol espai els mapes anuals de temperatura mitjana i precipitació acumulada a Catalunya des de 2006, expressat en valor absolut (conjunt de mapes de l’esquerra) o en forma d’anomalia (conjunt de mapes de la dreta). En aquest darrer cas, l’anomalia s’obté a partir de la diferència respecte el període de referència 1961-1990.

També podeu accedir a l’històric dels mapes estacionals de temperatura i dels mapes estacionals de precipitació.

Temperatura

 mitjanaanomalia
2022Mitjana 2022Anomalia 2022
2021Mitjana 2021Anomalia 2021
2020Mitjana 2020Anomalia 2020
2019Mitjana 2019Anomalia 2019
2018Mitjana 2018Anomalia 2018
2017Mitjana 2017Anomalia 2017
2016Mitjana 2016Anomalia 2016
2015Mitjana 2015Anomalia 2015
2014Mitjana 2014Anomalia 2014
2013Mitjana 2013Anomalia 2013
2012Mitjana 2012Anomalia 2012
2011Mitjana 2011Anomalia 2011
2010Mitjana 2010Anomalia 2010
2009Mitjana 2009Anomalia 2009
2008Mitjana 2008Anomalia 2008

Precipitació

 acumuladaanomalia
2022Acumulada 2022Anomalia 2022
2021Acumulada 2021Anomalia 2021
2020Acumulada 2020Anomalia 2020
2019Acumulada 2019Anomalia 2019
2018Acumulada 2018Anomalia 2018
2017Acumulada 2017Anomalia 2017
2016Acumulada 2016Anomalia 2016
2015Acumulada 2015Anomalia 2015
2014Acumulada 2014Anomalia 2014
2013Acumulada 2013Anomalia 2013
2012Acumulada 2012Anomalia 2012
2011Acumulada 2011Anomalia 2011
2010Acumulada 2010Anomalia 2010
2009Acumulada 2009Anomalia 2009
2008Acumulada 2008Anomalia 2008