Trajectòria professional dels alts càrrecs del Servei

oriol_ret1

Oriol Puig i Godes

Director del Servei Meteorològic de Catalunya

 

Nascut a Barcelona, l’any 1960. Llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en contaminació atmosfèrica i meteorologia per la Universitat de Barcelona (UB).

Pel que fa a la seva trajectòria professional, des de l’any 1987 ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica i de la meteorologia, treballant en diversos departaments de la Generalitat de Catalunya,

Departament de Sanitat – Direcció General de Salut Pública

Departament de Política Territorial i Obres Públiques – Direcció General de Medi Ambient

Departament de Medi Ambient – Direcció General de Qualitat Ambiental

desenvolupant tasques i funcions orientades a la vigilància i control de la contaminació atmosfèrica. Desenvolupant plans de millora de la qualitat de l’aire (Baix Llobregat, Alt Penedès i Osona). També impulsant la implantació de les infraestructures meteorològiques en el territori de Catalunya.

Des de l’any 2002 al 2004 va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya, càrrec que torna a ocupar des de principis de 2011.

Responsable del grup de treball europeu, parell l’elaboració de la Directiva sobre contaminació atmosfèrica per Plom. Brussel·les (1996-1998)

Responsable de la coordinació en l’elaboració de la Llei de Meteorologia, aprovada al maig de 2001 i de la Llei de contaminació lluminosa i Llei del Soroll aprovades l’any 2002.

Professor a l’ICT (Institut de Ciència i Tecnologia), associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona, en matèria de contaminació atmosfèrica i meteorologia.

Data d'actualització: 06.05.2016