Saltar al contingut principal

Edicions anteriors de l'atles climàtic

Atles Climàtic de Catalunya 1961-1990 (ed. 2008)

Selector variables
Atles Climàtic

L'Atles Climàtic de Catalunya 1961-1990 (ed. 2008)

Consta exclusivament d'informació termopluviomètrica. A diferència dels anteriorment publicats, se centra en la caracterització del període climàtic 1961-1990, internacionalment acceptat com a període de referència.

Per editar-lo, ha calgut treballar de manera coordinada entre diversos organismes a fi de fer confluir especialitats ben diferents però necessàries en l'elaboració d'una obra com aquesta. El rigorós estudi realitzat per especialistes de la Universitat de Barcelona, autors de l'obra, amb l'assessorament tècnic de l'Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha materialitzat en forma cartogràfica aprofitant la capacitat tècnica i l'experiència de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. En aquest sentit, si en l'Atles Climàtic de Catalunya. Termo-pluviometria (ICC i DMA, 1997), precedent d'aquest, es plantejava la recopilació exhaustiva d'enregistraments meteorològics a partir de gran part de la informació disponible fins el 1980 aproximadament, l'actual recull estrictament dades del període 1961-1990.

Per a la elaboració dels mapes climàtics es va seguir un procediment de traçat manual de les isopletes basades en les dades de les diferents estacions meteorològiques i en l'àmplia experiència geogràfica i climàtica dels autors. Les dades utilitzades per a la seva construcció procedeixen, excepte en el cas de Barcelona (Fabra), directament obtingudes de l'observatori, de la xarxa de l'Institut Nacional de Meteorologia (actualment Agencia Estatal de Meteorología), gràcies al conveni de col·laboració entre aquesta institució i el Servei Meteorològic de Catalunya.

32 làmines amb la representació cartogràfica (a escala 1:750.000) de la temperatura i la precipitació (mitjanes mensuals, estacionals i anuals) sobre un fons físic de Catalunya:

18 mapes de precipitació: la mitjana anual, les 12 mitjanes mensuals, les 4 mitjanes estacionals i un del règim pluviomètric estacional.

14 mapes de temperatura: la mitjana anual, les 12 mitjanes mensuals i un de l'amplitud tèrmica mitjana anual.