Saltar al contingut principal

Llamps

Selector data
?
Tram horari
 • 0
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
 • 22

Com interpretar la imatge

La imatge mostra els llamps núvol-terra registrats per la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) de l'SMC. Les coordenades de cada llamp indiquen el punt d'impacte més probable. Cal tenir present que el sistema calcula una el·lipse corresponent a la probabilitat de caiguda del llamp, perquè com la resta de sistemes de teledetecció de llamps no pot resoldre exactament el punt d'impacte.

L'eficiència en la detecció de llamps núvol-terra de la XDDE està per sobre del 90%. Hi ha un petit percentatge de llamps de baixa intensitat que no es registren o que s'acaben descartant perquè l'el·lipse de probabilitat d'impacte és massa gran.

El color dels símbols indica el tram horari al qual correspon el llamp. L'hora d'actualització i la dels trams de la llegenda estan expressats en hora oficial.