Ginys del Meteocat

Ginys generals de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya ha desenvolupat ginys, petites aplicacions que poden ser incrustades a les pàgines web, per mostrar la predicció del temps i el radar meteorològic a Catalunya.
Per posar aquesta informació al vostre lloc web només heu de copiar les línies de codi indicades. Els ginys es poden adaptar a l’espai disponible de la pàgina web, modificant la mida del <iframe>.

Predicció Avui

El Giny Predicció Avui mostra els mapes de la predicció del matí i de la tarda del dia present. A la part inferior hi ha enllaços al web meteo.cat per completar la informació gràfica.


<iframe id="smcpredgen" width="210" height="280" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcpredgen').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaPrediccio/v1/?rnd=' + Math.random());
</script>

<iframe id="smcpredgen" width="210" height="280" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcpredgen').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaPrediccio/v1/index.html?rnd=' + Math.random());
</script>

Predicció 3 Dies

El Giny Predicció a 3 dies mostra el mapa de la predicció del matí del dia present i l’usuari pot escollir consultar els mapes de matí i tarda per tres dies. Entre les 00 hores i les 11:30 hores només està disponible la predicció pel dia present i l’endemà, un cop els predictors han desenvolupat la predicció s’incorpora el tercer dia.


<iframe id="smcpredgen3d" width="380" height="450" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcpredgen3d').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/prediccio3d/v1/?rnd=' + Math.random());
</script>

<iframe id="smcpredgen3d" width="380" height="450" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcpredgen3d').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/prediccio3d/v1/index.html?rnd=' + Math.random());
</script>

Radar Meteorològic

El Giny Radar Meteorològic mostra la ultima imatge Radar per tal de localitzar les precipitacions en cada moment. L’usuari disposa d’un enllaç a la pàgina web de radar per poder veure l’animació de les imatges.


<iframe id="smcxrad" width="350" height="450" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcxrad').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaRadar/v1/?rnd=' + Math.random());
</script>

<iframe id="smcxrad" width="350" height="450" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcxrad').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaRadar/v1/index.html?rnd=' + Math.random());
</script>

Avisos de Situació Meteorològica de Perill

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) quan es preveu la superació d’uns llindars específics per cada meteor. El Giny d’Avisos de Situació Meteorològica de Perill mostra els avisos vigents en cada moment i a través de l’enllaç l’usuari es pot dirigir a complementar la informació a la pàgina web.


<iframe id="smcsmp" width="350" height="420" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcsmp').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaAvisos/v1/?rnd=' + Math.random());
</script>

<iframe id="smcsmp" width="350" height="420" style="border: 0;"></iframe>
<script>
document.getElementById('smcsmp').setAttribute('src', 'https://static-m.meteo.cat/ginys/mapaAvisos/v1/index.html?rnd=' + Math.random());
</script>


Per qualsevol consulta us podeu adreçar a comercial@meteo.cat.

Data d'actualització: 12.11.2018