Projecte FLUVALPS-3000

projecte_fluvalps1

Títol: Cambios en los sistema fluviales alpinos durante los últimos 3000 años y riesgos de avenidas asociados a la variabilidad climática y de usos del suelo

Període: 2006-2009

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia, España

Països participants: Alemanya, Àustria, Espanya i Suïssa.

Pàgina web: http://www.palaeo.org/index.html

Resum:

El projecte utilitza una aproximació “multi-proxy”, la qual integra dades paleoecològiques, geomorfològiques, paleoclimatològiques, paleohidrològiques i documentals procedents de ventalls al•luvials i deltaics, i proporciona dades precises dels canvis mediambientals terrestres als Alps Occidentals. Per a l’avaluació de l’impacte de la variabilitat climàtica i d’usos del sòl en ambients muntanyosos, el període estudiat és l’Holocè, en particular els darrers 3000 anys, emprant “proxys” amb resolució anual, de dècada i de centenni.

Abstract:

The FluVAlps 3000 Project uses a multi-proxy approach, that integrates paleoecological, geomorphological, paleoclimatological, paleohydrological and documentary data from alluvial fans and fan deltas and provides accurate data about terrestrial environmental changes in the Western Alps. For the assessment of the impact of climate variability and land uses on mountain environments we focus on the Holocene, particularly on the last 3000 years, using annual, decadal and centennial resolution proxies.