Atès que l’estudi del canvi climàtic sempre s’ha de fer tenint en compte el que passa a nivell global, tot i que l’objectiu final pugui ésser l’anàlisi del seu impacte a nivell local, l’Equip de Canvi Climàtic (ECC) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) té una clara voluntat de participar en projectes internacionals que tractin diferents temes relacionats amb l’escalfament global i el canvi climàtic. Tot seguit s’esmenten els diferents projectes en els quals ha participat, o participa, l’ECC: