Llindars de Situació Meteorològica de Perill per fred i calor

Els llindars de fred i de calor són diferents per cada punt de Catalunya, ja que venen donats pels percentils 2 i 98, respectivament. Aquests dos llindars defineixen climatològicament els dies amb la temperatura mínima més baixa dels mesos més freds i el dies amb la temperatura màxima més alta durant l’època d’estiu, i ho fan de manera particular per cada punt del país.

Llindar de fred

El percentil 2 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sota el 2% de les temperatures mínimes diàries més baixes de la sèrie estudiada (en aquest cas, el període de desembre a març dels últims 10 anys). Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura mínima en els mesos més freds ha estat inferior a aquest valor. Un cop coneixem el percentil 2 de la temperatura mínima de totes les EMA estudiades, es pot interpolar per mètodes cartogràfics un valor del percentil 2 per cada punt del territori com es mostra en el mapa i en la taula següents.

Llindar de calor

El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada (en aquest cas, el període de juny a agost dels últims 10 anys). Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor. Un cop coneixem el percentil 98 de la temperatura màxima de totes les EMA estudiades, es pot interpolar per mètodes cartogràfics un valor del percentil 98 per cada punt del territori com es mostra en el mapa i la taula següents.

Data d'actualització: 07.06.2019