Recepció d’imatges Meteosat al SMC

Des de febrer de 2005, el Servei Meteorològic de Catalunya disposa de la infrastructura necessària per tal de rebre les imatges del MSG. El canvi de generació ha comportat una renovació de l’equip de recepció i tractament de les imatges. Durant el 2005 conviuran els dos sistemes de transmissió de dades, però a finals d’any el sistema fins ara utilitzat per al M-5, M-6 i M-7 deixarà de funcionar. Amb aquest sistema desapareixeran també el format analògic i la distribució WEFAX. Amb el nou sistema de distribució digital les imatges (HRIT i LRIT) s’envien comprimides i encriptades. Només les imatges de les hores sinòptiques (00, 06, 12 i 18 T.U.) s’envien sense encriptar (tal com estableix l’Organització Meteorològica Mundial a la resolució 40) i són aquestes les que es poden consultar al web del SMC. D’altra banda, EUMETSAT ha establert un seguit d’imatges de lliure distribució a internet, que es poden consultar al web: www.eumetsat.int. Les imatges que ofereix EUMETSAT tenen una resolució disminuïda en un factor 5 respecte les originals, hi ha 5 canals disponibles i tenen una actualització horària.

Data d'actualització: 16.10.2020