Sèries climàtiques històriques

Les sèries climàtiques són la principal font de monitoratge del clima passat i present, i esdevenen la base per a les projeccions climàtiques futures. Per aquest motiu és essencial disposar de sèries d’àmplia cobertura temporal, contínues, de qualitat i homogènies.

L’àrea de Climatologia disposa d’una base de dades climàtica a resolució mensual i diària amb dades contínues i homogènies des de 1950.

Efemèrides

NOU

Són disponibles les taules amb valors extrems de temperatura màxima i mínima de l’estiu a Catalunya (mesos de juny, juliol i agost).


Amb motiu de la calorada del mes de juny de 2022 s’ha generat un document que recull les efemèrides de temperatura (temperatura màxima més alta, TXx, i temperatura mínima més alta, TNx), tant per a les sèries històriques de més abast temporal com per a les Estacions Meteorològiques Automàtiques de la XEMA de l’SMC amb més de 15 anys de dades que actualment són operatives. En ambdós casos, estan calculades fins al 2021, per tant, no inclouen els possibles rècords que es puguin produir durant l’estiu del 2022. Accediu al document.

Sèries temporals mensuals

Per descarregar-vos les dades seleccioneu primer la sèrie al quadre superior i posteriorment la variable, o bé cliqueu al mapa el punt d’interès i al quadre que s’obrirà, el link de la variable corresponent. Els fitxers de dades tenen una estructura comuna: un encapçalament que inclou informació sobre la sèrie, seguit de 13 columnes. La primera correspon a l’any, la segona al mes de gener, la tercera al mes de febrer i així successivament. Els fitxers de temperatura màxima i temperatura mínima mostren mitjanes mensuals, mentre que els fitxers de precipitació mostren acumulats mensuals.

Malgrat que hi ha sèries que s’inicien abans de 1950, s’ha seleccionat aquest període per ser el comú a totes elles. Les sèries són contínues i han estat sotmeses a una anàlisi de qualitat i homogeneïtat (podeu consultar la metodologia emprada a aquest enllaç). Si feu ús d’aquestes dades heu de citar el Servei Meteorològic de Catalunya com a font.

ATENCIÓ

Durant l’any 2022 s’ha realitzat un nou control de qualitat i homogeneïtat de les dades (1950-2021), amb la qual cosa aconsellem que tots aquells que ja s’havien descarregat les dades, ho tornin a fer i substitueixin les dades que ja tenien descarregades.

  • Fitxer comprimit en format zip amb tots els fitxers en format txt de totes les sèries (232 kB)
  • Fitxer EXCEL amb el llistat de totes les sèries i les seves característiques (nom, comarca, coordenades UTM31 i codi dels fitxers de temperatura màxima, temperatura mínima i precipitació corresponents) (358 kB)